Hrasno

Hrasno je stambeno naselje u Novom Gradu, smešteno u jugozapadnom delu Sarajeva i graniči sa Grbavicom. Ono je bilo izloženo vatri sa nekoliko položaja koje je kontrolisao SRK, a najčešće sa Hrasnog brda u blizini Ozrenske ulice. Od maja 1992. godine, kada je formiran SRK, na tom području osnovan je i delovao 2. pešadijski bataljon SRK.

 

 

Ramiz Velić, radnik Javnog komunalnog preduzeća, pogođen je snajperskim metkom dok je raščišćavao smeće uprkos tome što su u blizini stajala vozila UNPROFOR-a i što je bio zaštićen zgradom. Supruga Akifa Mukanovića, ubijena je u svom stanu dok je sedela u blizini prozora i pila kafu sa svojom porodicom. Snajperskim mecima gađana su i deca. Nafa Tarić i njena osmogodišnja kćerka Elma Tarić ranjene su istim metkom dok su išle ulicom u centru Sarajeva. Nafa Tarić je pogođena u levu nogu, dok je njena ćerka u stomak. Svedok AG, trinaestogodišnji dečak, pogođen je u stomak dok je vozio bicikl.

Povezano

Nafa Tarić

Elma Tarić Bosanska Muslimanka iz Sarajeva. U septembru 1993. godine bila je osmogodišnja devojčica. Kada je 3.9.1993. godine sa majkom, Nafom Tarić, krenula po knjige

»

Akif Mukanović

Hatema Mukanović Bosanska Muslimanka iz Sarajeva. Pogođena je snajperskim metkom 11.1.1994. godine dok je u svom stanu pila kafu blizu prozora. Metak ju je pogodio

»