Korićanske stijene

Emsud Garibović

Kemal, Vasif i Taib Garibović

Bosanski Muslimani iz sela Garibi. Vasif i Taib su bili zatočeni u logoru „Trnopolje“ dok je Kemal pre toga bio i u „Keratermu“. Kemalovi i Taibovi posmrtni ostaci ekshumirani su 29.07.2009. godine, a Vasifovi 29.8.2009. godine. Identifikovani su DNK analizom 2011. godine. Vasif i Taib su sahranjeni 20.7.2011. godine, a Kemal 2012. godine, u Kamičanima.

 

Jasim i Mirsad Fazlić

Bosanski Muslimani iz Kozarca, braća. Bili su zatočeni u „Trnopolju“ pre nego što su streljani na Korićanskim stijenama 21.8.1992. godine. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani tokom septembra 2017. godine. Identifikovani su DNK analizom i 20.7.2020 godine su sahranjeni u Kamičanima.

 

Kadir i Elvir Kararić

Bosanski Muslimani iz Trnopolja, otac i sin. Bili su zatočeni u Trnopolju pre nego što su streljani na Korićanskim stijenama 21.8.1992. godine. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani u julu i avgustu 2009. godine. Identifikovani su DNK analizom te sahranjeni u Kamičanima 20.7.2011. godine.

 

Povezano

Himzo Mrkalj

Musliman iz Bišćana. Bio je zatočenik u „Trnopolju“ kada je 21.8.1992. godine ukrcan na konvoj autobusa i potom streljan na Korićanskim stijenama. Njegovi posmrtni ostaci

»