Uzdolj

Krsto Šare, Jandrija Šare, Stevo Berić, Janja Berić, Milica Šare, Đurđija Berić, Miloš Ćosić

Srbi iz zaseoka Šare i sela Uzdolja u opštini Orilići. Dana 6. 8. 1995. godine tokom operacije „Oluja“ vojnici HV-a su ušli u selo Uzdolj i tada su naredili preostalim meštanima sela da koračaju do fabrike u selu. Posle vređanja i pretnji ubijeni su iz vatrenog oružja ralaflnom paljbom. Tela su pronađena tek 10. 9. 1995. godine, a zatim su prevežena i pokopana na gradskom groblju u Kninu. Sa istog groblja ekshumirani su posmrtni ostaci svih sedam ubijenih Srba 16. i 17. 5. 2001. godine. Dana 26. 9. 2002. godine klasičnom metodom identifikovani su posmrtni ostaci Krste Šare, Jadnrije Šare, Steve Berića, Janje Berić, Milica Šare, Đurđije Berić i posmrtni ostaci Miloša Ćosića.

 

Svedokinja 67

Svedočila je pred MKTJ u predmetu „Gotovina i drugi“, 31. 3. 1998. godine.

Srpkinja iz sela Uzdolje, opština Orlić. Dana 6. 8. 1995. godine posle dolaska vojnika HV-a u selo došla je do kuće Krste Šare i u dvorištu je videla tri naoružana vojnika HV-a. Pored vojnika tamo su bili i meštani sela Milica Šare, Stevo Berić, Janja Berić, Bosiljka Berić, Đuka Berić, Krsta Šare i još jedna osoba. Kada su je vojnici ugledali, jedan ju je udario kundakom puške po ruci. Vojnici su im svim naredili da krenu ka obližnjoj fabrici u selu, a zatim da sednu ispred nje. Jedan od vojnika je počeo da im preti smrću, zatim je nacrtao slovo „U“ u prašini i počeo rafalnom paljbom da puca po grupi civila. Svedokinja 67 je tada ranjena. Videla je da je Milici Šarić raznesen deo lobanje i krv na leđima Steve Berića koji se borio za vazduh. Krsto Šara, koji je bio u sedećem položaju i krvario iz nogu, je rekao svedokinji da beži. Pošto je bila lakše ranjena uspela je da pobegne u šumu na obližnjem brdu ali je nakon 200 metara pala i onesvestila se.

Osvestila se tek uveče i tada su je pronašla dva srpska meštana sela koji su je 8. 8. 1995. godine odveli u jednu od kuća u selu. Iste večeri je sa tom dvojicom meštana otišla u selo Berići, gde je bila sve do 17. 8. 1995. godine kada se vratila u Uzdolje. Dana 18. 8. 1995. godine su je hrvatski vojnici odveli u bolnicu u Kninu odakle je otišla za Srbiju 16. 9. 1995. godine.

Povezano

Vrbnik

Dana 4. 8. 1995. godine kada je HV započela operaciju „Oluja“, jedan deo meštana sela Vrbnik u opštini Orlić napustio je selo i u koloni

»