Radonjićko jezero/Liqeni i Radonjiqit

Svedok 65

Kujtim Imeraj

Rom iz Palja Barde/Palabardhë, nezaposlen, nije učestvovao u sukobima.

Grupa naoružanih ljudi ga je oko podneva 4.7.1998. godine presrela na ulici dok je kupovao cigarete. Prisilili su ga da uđe u automobil i odvezli u pravcu Glođana/Gllogjan.

Njegovi posmrtni ostaci nađeni su 12.9.1998. godine na oko 660-710 metara nizvodno od kanala Radonjićkog jezera/Liqeni i Radonjiqit. Uzrok njegove smrti nije utvrđen. Identifikovan je DNK analizom 2007. godine. Porodica ga je sahranila u Beranama (Crna Gora).

Na osnovu dokaza Pretresno veće nije moglo da zaključi da li je ubistvo Kujtima Imeraja izvršeno dok je žrtva bila u nadležnosti OVK.

 

Povezano

Miloica Vlahović

Milka Vlahović Srpkinja iz Gornjeg Ratiša/Ratish i Epërm, domaćica. Bračni par Milica i Miloš Radunović su sa komšijom Slobodanom Radoševićem 21.4.1998. godine došli  kod Vlahovića

»

Rade Repić

Rade Popadić Srbin iz Šapca, komandir voda PJP MUP-a RS. Poslednji put je viđen 23. ili 24.5.1998. godine, kada je sa kolegom Nikolom Jovanovićem krenuo

»

Momčilo Antić

Ilija Antić Srbin iz Loćana/Lloçan. Živeo je sa sinom Momčilom i njegovom porodicom do 20.4.1998. godine kada su se oni odselili u Peć/Pejë, a Ilija

»

Svedok 19

,,Sestra S” Kosovska Albanka, 23 ili 24 godine. Pripadnici OVK su je sredinom aprila 1998. godine kao najstariju u porodici odveli iz kuće i prisilno

»

Svedokinja 52, Sadri Selca

Zenun Gashi Rom iz Kosurića/Kosuriq, penzionisani policajac, nije učestvovao u sukobima. Poslednji put je viđen 1.8.1998. godine, kada su ga pripadnici OVK  odveli  iz kuće

»

Svedok 62

Nurije Krasniqi, domaćica i njen suprug Istref Krasniqi, zemljoradnik Kosovski Albanci iz Turjaka/Turjakë. Pripadnici OVK su ih 12. 7. 1998. godine odveli iz kuće u

»