Livade

Dana 21.7.1995. godine, Armija BiH je izvršila napad na Vojsku Republike Srpske (VRS) u Vozućkom džepu u srednjoj Bosni, poznat kao operacija „Proljeće II“, u nameri da zauzme Krčevine, Gaj i Malovan. U operaciji je učestvovao i odred „El Mudžahidin“ (OEM). U Krčevinama je napadnuto osoblje terenske sanitetske službe 1. prnjavorske brigade VRS-a. Nedugo posle početka napada, Branko Šikanić, lekar, i Velibor Trivičević, lekarski pomoćnik, su se predali grupi naoružanih mudžahedina.

Poveli su ih do mesta OEM u Livadama. Na putu do tamo su tučeni i prećeno im je smrću.

 

Skica sela Livade Branka Šikanića

U Livade su stigli oko sedam sati i zatvoreni su u jednu dvospratnu kuću. Nekoliko sati kasnije, mudžahedini su doveli još jednog vojnika VRS-a, Igora Guljevateja, kao i vojnike Krstana Marinkovića, Petka Marića i Velibora Tošića, koji su im se predali nakon napada Prnjavorske brigade.

Po dolasku, Marinković je primoran da se sagne kako bi jedan mogao da ga udara sve dok mu nije slomio nos.

Velibor Tošić, Krstan Marinković i Petko Marić u zatočeništvu

Iste noći, jedan od zatočenika, Vinko Aksentić, pokušao je da pobegne tako što je iskočio kroz prozor. Stražar je potrčao za Aksentićem i zapucao, a potom ga je vratio u kuću gde su ga tukli dok se nije onesvestio. Dečak mudžahedin se pridružio napadu tako što je Aksentiću skinuo čizme i grizao mu nožne prste. Drugi dečak je džepnim nožićem sekao uši Velibora Trivičevića i gazio po vratu Branka Šikanića, dok su ovoga držali sputanog. U jednom trenutku, jedan mudžahedin je prišao Branku Šikaniću sa nožem i naredio mu da ubije Krstana Marinkovića, preteći mu da će mu odseći glavu ako odbije. Kada je Šikanić odbio, mudžahedin ga je zastrašivao prevlačeći mu nož preko vrata.

Dečak mudžahedin koji je džepnim nožićem sekao uši Velibora Trivičevića i gazio po vratu Branka Šikanića

Zatočenici su sve vreme bili vezani za kolac.

U jednom trenutku, jedan od stražara je u prostoriju u kojoj su držani doneo odsečene glave Momira Mitrovića i Predraga Kneževića, vojnika iz prnjavorske brigade. Glave je stavio u kartonsku kutiju i odneo u nepoznatom pravcu.

Mudžahedini su povremeno dopuštali civilima iz okoline da dolaze i tuku zatočenike palicama.

Zatočenici su držani u Livadama dva dana, odnosno do 23.7.1995. godine, kada su prebačeni u logor „Kamenica“.

Povezano

Nenad Jović

Armija BiH napala je selo Kesten u opštini Zavidovići i okolinu, 10. 9. 1995. godine. Nakon toga, odred „El Mudžahidin”(OEM), koji je pružao vojnu podršku

»

Miroslav Knežević

Bosanski Srbin iz Prnjavora, pripadnik VRS. Bio je mlađi vodnik bolničar VRS. Njegova jedinica je bila stacionirana u Krčevinama kada ih je napala Armija BiH,

»

Branko Šikanić

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 13.12.1999. godine. Bosanski Srbin iz Prnjavora, lekar i pripadnik VRS. Dana 21.7.1995. godine njegova jedinica bila je locirana u Krčevinama u

»

Goran Stokanović

Bosanski Srbin, pripadnik Prnjavorske brigade VRS. Tokom noći 21.7.1995. godine, doveden je u kuću u Livadama sa još pet zatočenika pripadnika svoje brigade, a dva

»

„Kamenica“, Zavidovići

Početkom aprila 1995. godine, odred „El Mudžahidin“ (OEM) je  napravio bazu približno 13 kilometara od Zavidovića u pravcu Kamenice, uz reku Gostović. Ta baza je

»