Lovas

Granatiranje Lovasa od strane 2. pgmb JNA, u čijem su sastavu bili pripadnici Stanice milicije u Tovarniku, Teritorijalne odbrane Valjevo i dobrovoljačke jedinice „Dušan Silni“, počelo je 10.10.1991. godine na naredbu komandanta Dušana Lončara. Tokom oktobra i novembra 1991. godine, ubijeno oko 90 meštana Lovasa, većinom hrvatske nacionalnosti.

Snježana Krizmanić, Hrvatica iz Lovasa. U vreme događaja o kojima svedoči bila je studentkinja. Tokom napada na Lovas, krila se sa porodicom i komšijama u njihovim kućama. Svedoči da je 17.10.1991. godine u kuću komšije Slavka Latasa u kojoj je boravila došao Aleksandar Nikolaidis sa još trojicom muškaraca, pripadnika dobrovoljačke jedinice „Dušan Silni“.

Snježana Krizmanić

Nosili su maskirne uniforme i civilnu odeću. Izveli su svedokinju iz kuće i odvezli je u centar Lovasa, u kuću Ivice Frančiškovića, jedinog Hrvata među njima. Tamo su joj pustili snimak godišnjice osnivanja HDZ-a, od 16.3.1991. godine, na kome je bila voditeljka programa. Ispitivali su je o osobama sa snimka i udarali je po glavi svaki put kada ne bi dala odgovor na postavljeno pitanje. Pretili su joj silovanjem, prevlačeći joj nožem preko vrata i tela. Uskoro ju je Nikolaidis izveo odatle i predao je Milanu Radojčiću, komandantu TO Lovas, koji ju je odveo u kuću Bore Kesera, gde je bila komanda i stanica milicije, zaključao je u sobu, da bi posle izvesnog vremena ponovo bila dovedena na saslušanje, sada pred Ljubana Devetaka, koji je ispred nje mahao pištoljem i ispitivao je do duboko u noć, najviše o njenom ocu Franji i njegovom članstvu u HDZ.

 

Sutra ujutru ju je Milan Radojičić odveo u prostorije MZ Lovas, koje je morala da čisti.
Posle nedelju dana, po nju je došao Nikolaidis koji ju je odveo u kuću Vlade Somborca. Tamo su joj Nikolaidis i Zoran Obrenović zvani Aždaja ili Aki, takođe pripadnik jedinice „Dušan Silni“, rekli da im je Ljuban Devetak naredio da je ubiju, a Zoran Obrenović ju je primorao da se svuče nameravajući da je siluje. Sprečio ga je Nikolaidis koji je Krizmanić odveo u drugu prostoriju.

Iz transkripta svedočenja Snježane Krizmanić

Ljuban Devetak joj je saopštio da je „traže četnici“ i da bi za nju najbolje bilo da privremeno ode iz Lovasa. Dozvoljeno joj je da se pozdravi s majkom i uzme lične stvari pre nego što se u pratnji Aleksandra Nikolaidisa, i izvesnih Dragana i Koste, pripadnika dobrovoljačke jedinice „Dušan Silni“, odvezla u Pančevo, 26.10.1991. godine. Iz Pančeva je odvedena u selo Dolovo.

Ucenjena je životima članova porodice da ne pokušava bekstvo. Posle petnaestak dana, vraćena je u Pančevo, gde je bila u stanovima Nikolaidisovog brata i bračnog para Branka i Vesne Ilijevski.

Svedoči da ju je Nikolaidis silovao u stanu svog brata, u pripitom stanju, a nakon jedne rasprave i pošto mu je Krizmanić rekla da ne može da se uda za njega.

Pobegla je 30.11.1991. godine, uz pomoć Branka i Vesne Ilijevski kojima se prethodno poverila. Vratila se u Lovas tek 1997. godine.

Iz transkripta svedočenja Snježane Krizmanić

Povezano

Zlatko Božić

Hrvat iz Lovasa, radnik u preduzeću „Građevinar”. Poginuo je 18.10.1991. godine kada je u grupi od 50, prethodne noći, zatočenih civila odveden na minsko polje

»

Boško Bođanac

Hrvat iz Lovasa, radnik u preduzeću „Borovo”. Dana 18.10.1991. godine je u grupi od 50 zatočenih civila iz zgrade seoske Zadruge odveden na minsko polje

»

Mato Hodak, Ivan Vidić

Hrvati iz Lovasa, suprug i brat Marice Hodak. Obojica su radili u Poljoprivrednoj zadruzi „Lovas”. Mato Hodak je bio u grupi , prethodne noći, zatočenih

»

Marin Mađarević, Ivan Đaković

Hrvati iz Lovasa. Posle napada na selo, 10.10.1991. godine, primoravani su da sa ostalim meštanima hrvatske nacionalnosti idu na prisilni rad. U periodu između 16.

»