Lovas

Marin Mađarević, Ivan Đaković

Hrvati iz Lovasa. Posle napada na selo, 10.10.1991. godine, primoravani su da sa ostalim meštanima hrvatske nacionalnosti idu na prisilni rad. U periodu između 16. i 17.10.1991. godine bili su zatvoreni u zgradi Zadruge, gde su ih srpski vojnici tukli, mučili, ubadali nožem u noge.

 

Emanuel Filić

Svedočio je pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, u predmetu „Ljuban Devetak i dr.”, 30.01.2009. godine

Hrvat iz Lovasa. U trenutku napada na selo bio je podrumu porodične kuće. Srpski vojnici ga sa bratom i susedom odveli do Zadruge, gde su morali da svakodnevno odlaze narednih pet dana. Ispitivan je i sa drugim meštanima vođen na prisilni rad.

Dana 18.10.1991. godine je u grupi od 50 zatočenika odveden na minsko polje na kraju sela:

[…] Zatim dolazi Ljuban Devetak i neki verovatno stariji starešina od njega i Ljuban nama govori ‘Vi ćete ići brati vinograd, a oni vaše kolege će ili dalje’, njih nekoliko, sedam-osam koji su pretučeni njih su tukli pred nama kundacima, željezom, šakama, nogama. […] i dvojica su bila ubodena, Marin Madžarević i Đaković Ivan, trojica i Boško Buđanac. […] kad smo došli tu do tog komada zemljišta deteline kaže da se uvatimo za ruke i da vučemo pre gore, jet to je u brdu i mi smo tako napravili […] kaže tu je minsko polje postavljeno, to su ustaše postavili minsko polje, a vi to sad morate razminirat, idite polako po djetelini, nogama razgrćite, a kad vidite minu vičite i tako je bilo. Kad smo vidili prvi red mina mi smo vikali, dva metra nazad i traži se dva dobrovoljca koji će razmontirati […] dvadesetpet naoružanih je bilo za nama […] navodno da jedan naš Kraljević namjerno aktivirao minu. […] Oni su i sa strane i od nazad pucali i tu je ubijeno odma, tu je ubijeno dvadesetjedan i nas četrtaest ranjeno […] i onda su nam naredili da oni koji mogu da se povku odozgo prema dolini i ja sam bio među njima, ja sam ranjen u debelo meso, nisam mogo hodat, nego sam na koljena došo prema dolje i sad smo opet išli napred da razminiramo. […]

Ubrzo je naišlo vozilo sa dvojicom starešina JNA koji su naredili da se zatočenici povuku sa minskog polja. Kamionom je prvo odveden u Šid, a zatim u ambulantu u Lovasu gde mu je ukazana medicinska pomoć, odakle je posle dva dana prebačen u bolnicu u Sremskoj Mitrovici. Posle osam dana je vraćen u Lovas. Morao je  da odlazi  na prisilni rad gde je vozio traktore i vukao kukuruz.

Povezano

Zlatko Božić

Hrvat iz Lovasa, radnik u preduzeću „Građevinar”. Poginuo je 18.10.1991. godine kada je u grupi od 50, prethodne noći, zatočenih civila odveden na minsko polje

»

Boško Bođanac

Hrvat iz Lovasa, radnik u preduzeću „Borovo”. Dana 18.10.1991. godine je u grupi od 50 zatočenih civila iz zgrade seoske Zadruge odveden na minsko polje

»

Mato Hodak, Ivan Vidić

Hrvati iz Lovasa, suprug i brat Marice Hodak. Obojica su radili u Poljoprivrednoj zadruzi „Lovas”. Mato Hodak je bio u grupi , prethodne noći, zatočenih

»

Živan Antolović

Hrvat iz Lovasa, poljoprivrednik. Ubijen je na dan napada na selo, 10.10.1991. godine. Njegovo telo je njegov sin, Đuro Antolović, odneo u porodičnu kuću, gde

»