Mala Kruša/Krushë e Vogël

Mala Kruša/Krushë e Vogël je selo na granici opština Prizren i Orahovac/Rahovec. Pre rata, selo je imalo oko 800 stanovnika, od kojih su većina bili Albanci.

Dana 25.3.1999. godine pripadnici VJ su granatirali selo, a MUP je s naoružanim lokalnim Srbima posle toga ušao u selo i pljačkao i palio kuće. Srbi meštani su bili predvodnici i pokazivali su albanske kuće. Većina meštana Albanaca je pobegla u šumu, a komšije Srbi su potom upadali u njihove kuće i pljačkali, odnoseći stvari od vrednosti, traktore i automobile. Pripadnici srpskih snaga su zapalili kuće u kojima je ostalo devet  Albanaca.

Uveče, zbog hladnoće i mraka, deo izbeglih vratio se u selo i prenoćio u kućama Sejdija Batushe. Sutradan, 26.3.1999. godine, oko 10 časova, na desetine pripadnika PJP-a, predvođenih naoružanim meštanima Srbima opkolili su mahalu Batusha. Dok su se približavali, pucali su na braću Hysena i Ramadana Ramadanija u njihovom dvorištu. Hysen je pogođen i ubijen na licu mesta, dok je Ramadan stigao do mahale Batusha. Policajci su naredili Albancima da se okupe u dvorištu Sejdija Batushe, a potom da izađu na put. Tamo su ženama i deci naredili da idu u Albaniju. Od 110 zadržanih muškaraca, svi su bili civili, a među njima je bilo i dečaka i staraca.

Naređeno im je da predaju dokumente i dragocenosti, a zatim da stave ruke na potiljak i u koloni, po trojica, pođu do obližnjeg imanja Qazima Batushe.

Na tom imanju, u dve prostorije i u hodnik ambara ugurali su sve muškarce. Policajci su se rasporedili na vratima i po prozorima ambara i na njih otvorili vatru iz automatskih pušaka. Neki muškarci su ubijeni na licu mesta. Potom su policajci ušli u ambar i iz pištolja pucali na svakog koji je davao znake života. Zatim su tela polili zapaljivom tečnošću, preko njih stavili  kukuruzovinu i zapalili. U tom trenutku nekoliko njih je još uvek bilo živo. Iskočili su kroz prozore na suprotnoj strani i potrčali. Tokom pokušaja besktva, ubijena su četvorica muškaraca. Šestorica su preživela: Qamil Shehu, Lutfi Ramadani, Bajram Zylfiu, Agim Asllani, Petrit Rashkaj i Mehmet Krasniqi. Tog dana u selu, ubijena su 104 muškaraca.

 

Nekoliko očevidaca videlo je kako policajci i lokalni Srbi, među kojima i Darko Tasić, ubacuju kamion sa telima u reku Beli Drim/Drini i Bardhë. Iz kamiona se začulo i nekoliko povika, ali nakon rafalnog pucnja uzvici su utihnuli. Kamion nije u potpunosti mogao da se potopi u vodu, te su ga Darko Tasić i ostali polili benzinom i zapalili. Goreo je naredna tri dana, nakon čega se zbog kiše podigao nivo vode, te je rečna struja odnela tela.

Lumi Drini i Bardhë, Krushë e Vogël

Po povratku u selo nakon rata, meštani su na mestu gde se nalazio ambar Qazima Batushe pronašli veliki krater u zemlji, dok se kamion nalazio na istom mestu. U julu 1999. godine tim forenzičara MKTJ-a je ustanovio da je ambar uništen eksplozivom i sravnjen sa zemljom. Duž reke Beli Drim/Drini i Bardhë pronađene su neke kosti, obuća i delovi odeće. Meštani su bagerom izvukli kamion iz vode. U zadnjem delu nađeni su delovi spaljenih kostiju i odeće.

Od žrtava čiji su posmrtni ostaci identifikovani, samo dve su pronađene u julu 1999. godine, i to nekoliko stotina metara dalje od ambara. Njih petnaest ekshumirano je iz masovne grobnice u Široku/Shirokë, identifikovani su i predati porodicama 23.3.2007. godine. Posmrtni ostaci 23 žrtve predati su kasnije. Posmrtni ostaci još 64 žrtve nisu nađeni, i njihov nestanak je evidentiran na listi MKCK.

 

Povezano

Mehmet Krasniqi

Shefqet Shehu Kosovski Albanac iz Male Kruše/Krushë e Vogël. Ubijen je iz vatrenog oružja, 26.3.1999. godine, u ambaru Qazima Batushe. Ubio ga je komšija, Momčilo

»

Lutfi Ramadani

Hysen Ramadani Kosovski Albanac iz Male Kruše/Krushë e Vogël. Ubijen je 26.3.2021. godine, u njegovom dvorištu, nakon što se vratio sa imanja Sejdija Batushe da

»