Doljani

Mirko Joščak

Hrvat iz Doljana. Dana 1. 9. 1991. godine bio je u kući Miroslava Polenusa sa nekoliko muškaraca, pripadnika seoske straže kada je započelo granatiranje sela iz minobacača i pešadijski napad srpskih snaga. Pošto je prethodno bio ranjen, usled eksplozije ručne granate, nije izlazio iz kuće. Pripadnici TO „Pakrac“ su ga sa ostalim pripadnicima seoske straže izveli iz kuće, a zatim im naredili da legnu okrenuti licem prema zemlji. Tada ga je Stojan Vujić, pripadnik TO „Pakrac“, udario kundakom u leđa. Kada je oklopno vozilo MUP-a RH ušlo u selo i otvorilo vatru, srpski vojnici u povlačenju počeli da pucaju na njega i druge koji su ležali ispred kuće Miroslava Polenusa. Tom prilikom je uspeo da preživi.

 

Zvonko Markalaus

Svedočio je pred Županijskim sudom u Bjelovaru u predmetu „Dobrivoje Pavković i Stojan Vujić“ pre novembra 2007. godine.

Hrvat iz Doljana. Svedoči da je 1. 8. 1991. godine bio u kući meštanina Miroslava Polenusa u kojoj je bio stražarski punkt seoske straže. U rano jutro posle minobacačkog granatiranja, u selo su došli pripadnici TO „Pakrac“. Kada je opkoljena kuća u kojoj se nalazio sa više pripadnika seoske straže naređeno im je da izađu, skinu se u donji veš, a zatim da legnu licem ka zemlji. Svedoči da su Stojan Vujić i Dobrivoje Pavković pucali na njih dok leže u momentu povlačenja iz sela:

[…] Tvrdi da je vidio da je optuženik (Stojan Vujić) upravo tim drvenim kundakom udario Mirka Joščaka preko ruke i po leđima, dok je ovaj ležao potrbuške. Kada je na mjestu događaja iz pravca Daruvara došlo policijsko oklopno vozilo i započelo sa paljbom prema pobunjenicima on i Zdravko Joščak koji su bili najbliže tome vozilu pridigli su se i onako sa vezanim rukama, potrčali su u pravcu tog bova i sakrili se iza njega. On je tada lakše ranjen od rikošetiranog zrna u području lijeve strane prsita, a ta mu je ozljeda sanirana u Daruvaru. […]

Povezano

Vladimir Zimić

Svedočio je pred Županijskim sudom u Bjelovaru u predmetu „Dobrivoje Pavković”, pre novembra 2007. godine. Hrvat iz Doljana, pripadnik seoske straže. Tokom avgusta 1991. godine

»

Doljani

Dana 1. 9. 1991. godine u radnim jutarnim satima pripadnici srpske vojne formacije Teritorijalne odbrane „Pakrac“ izvršila je minobacački napad na Doljane. Nakon granatiranja usledio

»