„Omarska“

Mirsad Vico Crnalić

Bosanski Musliman iz Prijedora. Ubijen je u logoru „Omarska“ krajem jula 1992. godine.  Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 1999. godine iz masovne grobnice „Kevljani“. Identifikovan je DNK analizom i sahranjen u Kamičanima 4.6.2000. godine.

Povezano

Smail Duratović

Bosanski Musliman iz Prijedora, sportista. Doveden je u logor „Omarska“ neutvrđenog datuma pre 12.7.1992. godine. Na Petrovdan, 12.7.1992. godine, stražari su ga ubacili u vatru.

»

Bećir Medunjanin i Emir Ramić Hankin

Bećir Medunjanin Bosanski Musliman iz Kozarca, nastavnik fizike. Uoči rata je postao načelnik Sekreterijata za narodnu odbranu opštine Prijedor. Uhapšen je oko 12.6.1992. godine i

»

Mehmedalija Nasić

Bosanski Musliman iz Rizvanovića. Doveden je u „Omarsku“ oko 31.5.1992. godine i ubijen oko 10 dana kasnije. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice

»

Rizah Hadžalić

Bosanski Musliman iz Prijedora, rudar. Uhapšen je krajem maja 1992. godine i odveden u „Keraterm“. Kasnije je prebačen u „Omarsku“, gde je ubijen u julu

»