Očehnići

Dana 19. 4. 1993. godine, pripadnici Vojne policije 4. bojne HVO-a su po naređenju Paška Ljubičića napali selo Očehnići u opštini Busovača. Pripadnici HVO-a plaili su kuće i štale Muslimana. Ubijeno je pet žena: Fatima (1956), Fatima (1937), Hajrnija, Latifa i Umihana Nuhagić. Pripadnici HVO-a pucali na njih iz vatrenog oružja. Kuća iz koje su pokušale da pobegnu je zapaljena tako da je vatra zahvatila i posmrtne ostatke Fatime (1937) i Umihane Nuhagić. Njihovi posmrtni ostaci su predati porodici i sahranjeni.

Porušena džamija u Busovači

Povezano