Skočić

Dana 12.7.1992. godine, u  popodnevnim časovima, Zoran Stojanović, Đorđe Šević, Zoran Alić, Zoran Đurđević i Dragana Đekić, sa drugim pripadnicima jedinice „Simini četnici“, naoružani su ušli u selo Skočić u opštini Zvornik. Većina muslimanskog stanovništva je već pobegla iz sela, tako da su se u tom trenutku u Skočiću nalazili samo bosanski Srbi i Romi. „Simini četnici“ su pomoću eksploziva srušili lokalnu džamiju, a potom otišli u deo sela u kojem su živeli Romi.

Pretresli su romske kuće, tražeći novac i stvari od vrednosti. Većina seljana se okupila u kući Hamdije Ribića, odakle su isterani u dvorište. Uz pretnju oružijem su pretreseni i tučeni rukama, nogama i kundacima pušaka. Arif Nuhanović je od udaraca pao na zemlju, a potom je ubijen pucnjem iz puške. Bisera Aganović je udarena kundakom, a Esed Aganović bandašom od bicikla. Nepoznati vojnik je od Hadžire Nuhanović oduzeo burmu sa ruke preteći da će joj odseći prst ako ga  sama ne  skine, dok  je  Dragana Đekić od svedokinje „Gama“ oduzela zlatan nakit uključujući i privezak u obliku krsta, govoreći joj: ,,Šta će tebi krst!“.

Svi civili su potom ukrcani na kamion i odvedeni u selo Malešić, gde su pod pretnjom izdvojene svedokinje „Alfa“, ,,Beta“ i „Gama“. Odvedene su u obližnje kuće gde su narednih mesec i po dana držane u zatočeništvu i seksualno zlostavljane.

Ostale civile su odvedeli do jame u zaseoku Hamzići, u selu Šetić. Na tom mestu su neke ubili noževima, a neke pucnjima iz vatrenog oružja. Njihova tela su ubacili u jamu u koju su zatim ubacili bombu.

Na ovaj način je ubijeno 27 ljudi, uključujući i Ševku Ribić, koja je bila u devetom mesecu trudnoće. Zijad Ribić, tada osomogodišnji dečak, jedini je preživeli.

Veliki deo posmrtnih ostataka ekshumiran je iz masovne grobnice „Crni vrh“ u Zvorniku.

Spomen ploča u Skočiću

Povezano