KP dom Foča

Svedok 111

Aziz Torlak

Bosanski Musliman iz Laze, lekar. Uhapšen 24.4.1992. u bolnici u Foči i odveden na „Livade“, pa u KP dom. Izveden je iz KP doma u februaru ili martu 1993. godine, kada mu se gubi svaki trag. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2020. godine.

Omer Kunovac

Bosanski Musliman iz Ustikoline, gluvonema osoba. Uhapšen je i doveden u KP dom tokom proleća 1992. godine. U logoru je umro od poslednica premlaćivanja u junu 1993. godine.

Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2020. godine.

Asim i Esad Mezbur

Bosanski Muslimani iz Foče, braća. Uhapšeni su i dovedeni u KP dom u aprilu 1992. godine. Tamo su tučeni i ubijeni neutvrđenog datuma 1992. godine. Posmrtni ostaci Asima Mezbura ekshumirani su u jami „Maluša“, a Esada Mezbura na lokalitetu „Miljevina II“. Asim je identifikovan prepoznavanjem ličnih predmeta, a Esad DNK analizom, i njihovi posmrtni ostaci su predati porodici.

Avdo Mehmedspahić

Bosanski Musliman iz Foče. Uhapšen je i doveden u KP dom u aprilu 1992. godine. U logoru je pretučen najmanje dva puta.

Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni  do kraja 2020. godine.

Edhem Bunda

Bosanski Musliman iz Tjeništa, Foča. Bio je mentalno obolela osoba. Uhapšen je i odveden u KP dom tokom leta 1992. godine. Odveden je iz KP doma nepoznatog datuma, od kada mu se gubi svaki trag. Njegovi posmrtni ostaci još uvek nisu pronađeni do kraja 2020. godine i vodi se kao nestala osoba.

Adil Krajčin

Bosanski Musliman iz Miljevine, komercijalni direktor u rudniku Miljevina. Uhapšen je i doveden u KP dom u aprilu 1992. godine. Ubijen je oko 28.6.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice „Tuneli“, identifikovani DNK analizom i predati porodici.

Povezano

KP dom Foča

Od početka aprila do juna 1992. godine, srpske snage su masovno hapsile bosanske Muslimane i Hrvate iz Foče i odvodile ih u KPD Foča. Tokom

»

Mustafa Kuloglija, Zulfo i Munib Veiz

Mustafa Kuloglija Bosanski Musliman iz Huseinovića, učitelj. Uhapšen je i doveden u KPD Foča približno 25.6.1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2022.

»

Halim Dedović

Bosanski Musliman iz Foče, berberin. Uhapšen je i doveden u KPD Foča približno 18.4.1992. godine. Tamo je surovo pretučen nekoliko puta. Tokom leta 1992. godine

»

Zaim Ćedić i Hasan Džano

Zaim Ćedić Bosanski Musliman iz Ljubine. Uhapšen je i doveden u KPD Foča oko 17.5.1992. godine. Tučen je i primoravan da jede so. Neutvrđenog datuma

»