Lokanj

Svedok S-7

Svedočio je na zatvorenoj sednici u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 30. 1. 2017. godine.

Bosanski Srbin iz Lokanja, državni služebnik SDS u Lokanju. Svedoči da su pripadnici Intervetnog voda SJB Ugljevik zarobili oko 70 civila u šumi iznad Loknja. Svedok je sa Stjepanom Mitrovićem potom otišao u dalji pretres terena.

***

„Nakon pretresa terena vidio [je] kolonu ljudi da se sprovodi na strijeljanje, koje mjesto se nalazi na tromeđi Kiseljaka, Jasenice i Lokanja, a to mjesto neko zove Njiverice, neko Zarfina, a neko Čarkovača. Tu grupu Muslimana je vodio Radivoje Đorđić: „ja sam izaš'o pred njega, zamolio ga jednostavno da šta se tu radi, ko je to odlučio, stižu autobusi za transport ljudi i dalje…međutim, jednostavno je odlučio tako, tako je ka'e riješeno, oni moraju poginuti, moraju biti ubijeni, inače ubili su naših 4, 5 ljudi i i moraju odgovarati za to.

***

ja sam se sa Radivoje Đorđem posvađ'o, rek'o da je to stvarno suludo, ja nisam mog'o vjerovati da da je se moglo tako nešto desiti, da je tako neko brzinski odlučio u roku od sat i po’ dva da se odluči ljudsku sudbinu, mislim da sam bacio pušku, šutn'o kamen i otišao sam sasvim desno od tog poprišta da ga nazovem tako“. Svjedok je čak Radivoju Đorđiću rekao: „šta to radite, ovo je bruka, sramota, ovo će neko odgovarati za to“, međutim Radivoje je rekao: „oni su ubili naše ljude, ovo mora da se završi sa njima“. Radivoja niko nije mog'o u tom momentu da obuzda.

***

Tu [im je] naređeno da sami sebi iskopaju jamu. […] nakon što su iskopali jame, čula pucnjava, galama i dreka, kao i jaukanje od jakih bolova. […] je jedna grupa ostala gore da zakopa umrle, koji sigurno nisu bili adekvatno sahranjeni, jer su poslije viđali dijelove obuće ili odjeće, a išlo se sa ciljem da se što prije zarobljenici pobiju i ide kući.“

***

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»