Zatočenički centar u Drenovcu/Drenovc

OVK je od maja do septembra 1998. godine organizovala i vodila zatočenički centar u Drenovcu/Drenovc, na teritoriji opštine Orahovac/Rahovec, u kojem je držala u ,,izolaciji“ kosovske Albance osumnjičene za saradnju sa srpskim vlastima.

Činili su ga stara jednospratna škola i prostorije opštinske uprave udaljene oko 500 metara od škole, koje su funkcionisale kao štab OVK. Zatočenici su držani u podrumu škole koji je imao samo jedan mali prozor i inače je služio za čuvanje  uglja. U prizemlju je bila kancelarija komandira vojne policije Ganija Paqarizija zvanog Rrezik, u koju su osumnjičeni dovođeni na ispitivanje. Selim Krasniqi zvani Celik bio je njegov zamenik do jula 1998. godine kada su srpske snage ubile Paqarizija, posle čega je Krasniqi postao komandir.

Štab OVK se sastojao od hodnika, u kom je bila policija, i tri prostorije – u jednoj je bila vojska, u drugoj kancelarija političkog komesara/sekretara OVK Bedrija Zyberija, a u trećoj su držani zatočenici. Vojni policajac Agron Krasniqi  je hapsio  zatočenike i obavljao funkciju stražara.

Kroz zatočenički centar je prošlo najmanje 12 identifikovanih zatočenika. Žrtve su odvođene iz svojih kuća, kao u slučaju Murata Rrustemija, ili su im naređivali da se jave u štab OVK, nakon čega su hapšeni. Neki su zadržani kada su došli u štab OVK da traže nestale članove porodice, drugi zaustavljani na putu i odvođeni iz svojih vozila, dok su ostali uhapšeni kada su pokušali da se priključe OVK. Hidaj Popaj je uhapšen kad je pošao da se preda u zamenu za svog sina Muharrema.

Zatočenici su dobijali vrlo malo vode i hrane, a dešavalo se i da tri dana ne dobiju ništa, kao u slučaju Svedoka E. Spavali su na betonskom podu. Neki od njih su obavljali i fiziološke potrebe u prostoriji u kojoj su bili zatočeni. Anonimnog svedoka A, Bedrija Berishu, Hysena Krasniqija i Shabana Shalu  vodili su oko 1000 metara peške uz planinu kako bi se umili i sprali tragove krvi. Premlaćivani su pesnicama, palicama i drugim predmetima u prostorijama u kojima su bili zatočeni i u kancelarijama koje su služile za ispitivanje. Ponekad su, nakon brojnih dolazaka članova porodice ili komšija, dozvoljavane kratke posete zatočenima, u prisustvu pripadnika OVK.

Zatočenički centar funkcionisao je do septembra 1998. godine kada je OVK prinuđena da se povuče usled napada srpskih snaga. Nekim svedocima je rečeno da su zatočenici premešteni u Drenicu/Drenica. Neki drugi su, poput Hazera Tarjanija, poslednji put viđeni u Mališevu/Malishevë. Sudbina dvojice zatočenika, Avdija Berishe i Hysena Krasniqija i dalje nije poznata.

Povezano