Nezuk

Dana 15.7.1995. godine, Radivoje Miletić, načelnik Odeljenja za operativno‐nastavne poslove Glavnog štaba VRS, izdao je obaveštenje o preraspoređivanju jedne jedinice 1. krajiškog korpusa u cilju pomoći „za razbijanje i uništenje odbeglih muslimanskih grupa u širem rejonu Kamenice”.

Grupa od između 500 i 1.000 bosanskih Muslimana iz kolone koja je krenula iz Srebrenice, okupila se u 18.7.1995. godine u mestu Bajkovica, blizu Nezuka. Pokušavajući da pređu na teritoriju pod kontrolom Armije BiH, manje grupe muškaraca počele su da se odvajaju od veće grupe. Sledećeg dana, vojnici, uključujući i pripadnike 16. krajiške brigade, su zarobili šestoricu bosanskih Muslimana. Oduzeli su im lične dokumente i dragocenosti i naredili im da legnu licem prema zemlji.

Muškarci su ispitivani pod pretnjom oružjem, kada je jedan od njih rekao da se u okolini nalazi oko 500 pripadnika Armije BiH. Posle ispitivanja, vojnici VRS odveli su bosanske Muslimane na stranu i ubili ih jednog po jednog, iz automatskih pušaka, iz neposredne blizine. Jedan od njih nije ubijen, zbog toga što je putem radija stiglo naređenje da ga odvedu u Zvornik i razmene za zarobljene vojnike VRS. On je odveden u logor „Batković“Svedok R pogođen je u levo rame, ali uspeo je da preživi.

Najmanje četvorica bosanskih Muslimana ubijeni su tog dana kod Nezuka.

Povezano

Pilica

Dana 14.7.1995. godine zatočenici iz Bratunca su autobusima odvedeni u Pilicu, selo severno od Zvornika. Grupa od otprilike 500 zatočenika odvedena je u Dom kulture u Pilici,

»

Kozluk

Škola u Roćeviću nalazi se blizu obale Drine u opštini Zvornik. Bila je pod kontrolom 2. bataljona Zvorničke brigade VRS, koji ju je koristio kao

»

Zvornik

Tokom noći 13. na 14.7.1995. godine, zatočenici koji su držani na raznim lokacijama u i oko Bratunca ukrcani su u autobuse, koje su pratili i pripadnici Vojne

»

Srebrenica

U periodu od 11.7. do otprilike 16.7.1995. godine oko 8.000 muškaraca je streljano na različitim mestima u Srebrenici, Bratuncu i Zvorniku.tprilike 16.7.1995. godine oko 8.000

»