Nezuk

Dana 15.7.1995. godine, Radivoje Miletić, načelnik Odeljenja za operativno‐nastavne poslove Glavnog štaba VRS, izdao je obaveštenje o preraspoređivanju jedne jedinice 1. krajiškog korpusa u cilju pomoći „za razbijanje i uništenje odbeglih muslimanskih grupa u širem rejonu Kamenice”.

Grupa od između 500 i 1.000 bosanskih Muslimana iz kolone koja je krenula iz Srebrenice, okupila se u 18.7.1995. godine u mestu Bajkovica, blizu Nezuka. Pokušavajući da pređu na teritoriju pod kontrolom Armije BiH, manje grupe muškaraca počele su da se odvajaju od veće grupe. Sledećeg dana, vojnici, uključujući i pripadnike 16. krajiške brigade, su zarobili šestoricu bosanskih Muslimana. Oduzeli su im lične dokumente i dragocenosti i naredili im da legnu licem prema zemlji.

Muškarci su ispitivani pod pretnjom oružjem, kada je jedan od njih rekao da se u okolini nalazi oko 500 pripadnika Armije BiH. Posle ispitivanja, vojnici VRS odveli su bosanske Muslimane na stranu i ubili ih jednog po jednog, iz automatskih pušaka, iz neposredne blizine. Jedan od njih nije ubijen, zbog toga što je putem radija stiglo naređenje da ga odvedu u Zvornik i razmene za zarobljene vojnike VRS. On je odveden u logor „Batković“Svedok R pogođen je u levo rame, ali uspeo je da preživi.

Najmanje četvorica bosanskih Muslimana ubijeni su tog dana kod Nezuka.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»