Nezuk

Dana 15.7.1995. godine, Radivoje Miletić, načelnik Odeljenja za operativno‐nastavne poslove Glavnog štaba VRS, izdao je obaveštenje o preraspoređivanju jedne jedinice 1. krajiškog korpusa u cilju pomoći „za razbijanje i uništenje odbeglih muslimanskih grupa u širem rejonu Kamenice”.

Grupa od između 500 i 1.000 bosanskih Muslimana iz kolone koja je krenula iz Srebrenice, okupila se u 18.7.1995. godine u mestu Bajkovica, blizu Nezuka. Pokušavajući da pređu na teritoriju pod kontrolom Armije BiH, manje grupe muškaraca počele su da se odvajaju od veće grupe. Sledećeg dana, vojnici, uključujući i pripadnike 16. krajiške brigade, su zarobili šestoricu bosanskih Muslimana. Oduzeli su im lične dokumente i dragocenosti i naredili im da legnu licem prema zemlji.

Muškarci su ispitivani pod pretnjom oružjem, kada je jedan od njih rekao da se u okolini nalazi oko 500 pripadnika Armije BiH. Posle ispitivanja, vojnici VRS odveli su bosanske Muslimane na stranu i ubili ih jednog po jednog, iz automatskih pušaka, iz neposredne blizine. Jedan od njih nije ubijen, zbog toga što je putem radija stiglo naređenje da ga odvedu u Zvornik i razmene za zarobljene vojnike VRS. On je odveden u logor „Batković“Svedok R pogođen je u levo rame, ali uspeo je da preživi.

Najmanje četvorica bosanskih Muslimana ubijeni su tog dana kod Nezuka.

Povezano

Jahija i Omer Omerović

Bosanski Muslimani iz Klise, otac i sin. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ih razdvojili sa ostalim muškarcima u Bijelom Potoku  i

»

Ibro Lolić

Bosanski Musliman iz Đulića, vozač u „Drinatransu“, kolega Dragana Mašanovića. Dana 1. 6. 1992. godine, pripadnici srpske TO su ga razdvojili sa braćom Redžipom i

»

Bijeli Potok

Dana 31. 5. 1992. godine, predstavnici vlasti postigli su dogovor o dobrovoljnom iseljenju meštana sela Klisa, Đulići, Grbavci, Kučić Kula, Grebe, Šetići, Čelišmani, Radave, Sjenokosa

»

Nesib Dautović

Nakon preuzimanja vlasti u opštini Zvornik početkom aprila 1992. godine, srpske snage su počele sa privođenjem i hapšenjem bosanskih Muslimana. Oni su zatvarani u oko

»

Zoran Jagodić

Ekonomista, pripadnik Interventnog voda Stanice Javne bezbjednosti Ugljevik. Svedočio je u predmetu Maksimović Goran i drugi pred sudom BiH 6. 6. 2016. godine. Svedoči da

»