Uzričje

Ahmet Kurbegović

Bosanski Musliman iz Uzričja. Kada je HVO napao selo 18. 1. 1993. godine, uhapšen je i sa ostalim meštanima zatvoren u kući Ćazima Kurbegovića. Tokom zatočenja je premlaćivan i udaran pištoljem po glavi tokom ispitivanja. Vojnici su mu pretili da će sve žene i decu iz sela da odvedu u neku od kuća u selu i zapale ih i da će mu ubiti brata.

 

Senada Bašić

Izjava data MKTJ 14. 1. 2004. godine.

Bosanska Muslimanka iz sela Korenići u opštini Donji Vakuf. Dana 30. 4. 1992. godine, otišla je sa sinom kod sestre Zijade Kurbegović u selo Uzričje. Kada je 18. 1. 1993. godine selo granatirao HVO, sakrila se sa sinom, sestrom i još nekoliko meštana u jednu zemunicu. Sutra ujutru se sa delom meštana sa kojima se krila predala i tada im je naređeno da idu u centar sela. Videla je da su neke kuće u selu zapaljene. Kada su ih vojnici HVO-a popisali rečeno joj je da ide u kuću Ćazima Kurbegovića gde su držani narednih 45 dana:

„[…] Pred оbје kuće stražarile su ustaše. Živjeli smo od zaliha hrane pronađene u te dvije kuće, u kojima smo boravili 45 dana. […]

[…] Četiri ili pet dana kasnije ustaše su izvele neke muškarce i pretukli ih kako bi dobili informacije о oružju i linijama fronta. Najviše su tukli mog zeta Ahmeta Kurbegovića. Nekoliko dana kasnije ustaše su izvele Ibru Kurbegovića i počele ga ispitivati о oružju i njegovim sinovima u kući. Naredili su mu da se svuče i ispitivali ga otprilike jedan sat, а potom su otišli. […]

[…] Dana 13. februara 1993. ustaše koje su čuvale kuće izvele su nas, postrojile uza zid i pitale ko је ubio Рега Žulja. Obraćali su nam se uvredama, psovali nas, govorili nam da smo balije i prijetili nam. Morali smo stajati uza zid od 09:00 do 16:00 sati. Pucali su iznad naših glava i ро zemlji. Žene i djeca su vikali da ih ne ubiju[…]Tada smo saznali da је bilo problema zbog ubistva pripadnika НVО-а, Реге Žulja. Jedan ustaša је izveo mog zeta Ahmeta Kurbegovića i udarao ga pištoljem ро glavi, od čega је ovaj роčео da krvari. Tukli su ga i ispitivali о oružju i ubistvu Реге Žulja. Prijetili su mu da ćе odvesti sve žene i djecu iz kuce u jednu kuću i spaliti, а onda ćе odvesti njega i njegovog brata do potoka i tamo ubiti. Tada је intervenisao vojnik НVО-а lvo, koji је ustašama rekao da ćе prvo morati ubiti njega, а onda Muslimane. Rekao је ustašama da odu na brdo i vide tragove krvi. Rekao im је da nenaoružani Muslimani nisu mogli ubiti Рега Žulja. Na lvinu intervenciju su se ustaše smirile i dozvolile nam da se vratimo u kuću. […]”

Krajem februara ili početkom marta, kada nije bilo stražara ispred kuće, rano ujutru je uspela da sa porodicom pobegne iz kuće i pešaka ode do Gornjeg Vakufa, a dan kasnije u selo Ždralovići u Bugojnu. Posle rata se sa porodicom vratila u porodičnu kuću u Donjem Vakufu.

Povezano

Hasan Behlo

Bosanski Musliman iz Uzričja, pripadnik TO Gornji Vakuf. Tokom januara 1993. godine bio je zatočen u Fabrici nameštaja u Trnovači. Tamo mu je pripadnik HVO-a

»

Kemal Šljivo

Izjava data MKTJ, 27. 5. 1997. godine. Bosanski Musliman iz sela Duše kod Gornjeg Vakufa, pripadnik Teritorijalne odbrane Gornji Vakuf. Dana 28. 1. 1993. godine

»

Fabrika nameštaja u Trnovači

Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane (HVO) su 18. 1. 1993. godine u selima Duša i Hrasnica, u opštini Gornji Vakuf, uhapsili veći broj vojno sposobnih Muslimana

»

Jusuf Softić i Tahir Plivčić

Bosanski Muslimani, civili. Dan nakon napada HVO-a na Uzričje, 19. 1. 1993. godine, ubijeni su iz vatrenog oružja, a zatim su pokopani u istu grobnici.

»

Uzričje

Vojnici HVO-a ušli su u selo Uzričje u opštini Gornji Vakuf 18. 1. 1993. godine ujutro i već sutradan uspostavili kontrolu nad selom. Tokom napada,

»