Uzričje

Vojnici HVO-a ušli su u selo Uzričje u opštini Gornji Vakuf 18. 1. 1993. godine ujutro i već sutradan uspostavili kontrolu nad selom.

Tokom napada, HVO je opljačkao i spalio najmanje 22 muslimanske kuće i ubijena su dva meštanina sela Jusuf Softić i Tahir Plivčić.

Meštani su se 19. 1. 1993. godine predali snagama HVO-a. Podeljeni su u dve grupe i zatvoreni u  kuću Ćazima Kurbegovića i kuću Ibrahima Kurbegovića. Muškarci nisu odvajani od žena i dece. Kuće su čuvali vojnici HVO-a.

Stanovnici sela, pritvoreni u muslimanskim kućama, danju su uživali delimičnu slobodu kretanja i mogli su slobodno da izlaze iz kuća kako bi obavljali svakodnevne poslove, slušali vesti ili išli po hranu, ali su morali da se vrate kada padne noć.

Zatočeni meštani Uzričja nisu imali struju. U kućama u kojima su bili zatočeni nije bilo tekuće vode. Deca su dobijala mleko, dok su se odrasli prehranjivali ostacima hrane koje su zatekli u kućama.

Oko 18. 1. 1993. godine vojnici HVO-a su tukli neke od muškaraca zatočenih u dve kuće u selu. Ahmet Kurbegović je dva puta vođen na ispitivanje. Prvom prilikom, tokom ispitivanja, vojnici su ga prinudili da skine odeću, a drugom prilikom ga udarali pištoljem po glavi, posle čega je počeo da krvari. U februaru 1993. godine, vojnici HVO-a su primoravali meštane da izađu iz kuća i dugo stoje na hladnoći, posle čega su im pretili i pucali im iznad glave.

Krajem februara i početkom marta 1993. godine, poslednji civili koje je HVO držao zatočene u kućama u Uzričju napustili su selo i zaputili se u pravcu teritorije pod kontrolom Armije BiH.

Povezano

Hasan Behlo

Bosanski Musliman iz Uzričja, pripadnik TO Gornji Vakuf. Tokom januara 1993. godine bio je zatočen u Fabrici nameštaja u Trnovači. Tamo mu je pripadnik HVO-a

»

Kemal Šljivo

Izjava data MKTJ, 27. 5. 1997. godine. Bosanski Musliman iz sela Duše kod Gornjeg Vakufa, pripadnik Teritorijalne odbrane Gornji Vakuf. Dana 28. 1. 1993. godine

»

Fabrika nameštaja u Trnovači

Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane (HVO) su 18. 1. 1993. godine u selima Duša i Hrasnica, u opštini Gornji Vakuf, uhapsili veći broj vojno sposobnih Muslimana

»

Jusuf Softić i Tahir Plivčić

Bosanski Muslimani, civili. Dan nakon napada HVO-a na Uzričje, 19. 1. 1993. godine, ubijeni su iz vatrenog oružja, a zatim su pokopani u istu grobnici.

»

Ahmet Kurbegović

Bosanski Musliman iz Uzričja. Kada je HVO napao selo 18. 1. 1993. godine, uhapšen je i sa ostalim meštanima zatvoren u kući Ćazima Kurbegovića. Tokom

»