Fabrika nameštaja u Trnovači

Hasan Behlo

Bosanski Musliman iz Uzričja, pripadnik TO Gornji Vakuf. Tokom januara 1993. godine bio je zatočen u Fabrici nameštaja u Trnovači. Tamo mu je pripadnik HVO-a Stipe Krišto nožem odsekao uvo.

 

Senad Zahrović

Izjava data MKTJ, u predmetu Prlić i drugi, 30. 1. 2002. godine.

Bosanski Musliman iz sela Hrasnica kod Gornjeg Vakufa, tokom 1993. godine pripadnik TO Gornji Vakuf. Dana 16. 1. 1993. godine, TO je naredio meštanima sela da se sakriju u kuću Jareba Mehmeda. U Senadovoj porodičnoj kući krile su se njegove sestre Hikmeta i Remza. Tek kada im je zaprećeno da se vojnici HVO-a ubiti sve civile, Senad se sa ostalima iz jedinice predao. Zajedno sa civilima su odvedeni u selo Ploče, odakle su ubrzo prebačeni u Fabriku nameštaja u Trnovači:

[…] Muškarci koji su pretežno bili pripadnici TO-a, odvedeni su u veliku prostoriju koja je ranije služila kao kantina. […]

[…] Dok su nas saslušavali čuli smo jauke s kraja na kojem su bile zatočene žene. Uglavnom su plakala djeca zbog gladi i hladnoće, jer bio je januar. Žene i djecu su zadržali jednu noć. Sutradan je HVO smjestio žene i djecu u muslimanske kuće oko fabričkog kruga […] Moja sestra Hikmeta mi je, nakon što smo pušteni na slobodu rekla da su u te kuće svakodnevno dolazili pijani vojnici HVO-a i maltretirali ih […]

[…] vojnici HVO-a su pet ili šest puta došli da nas saslušavaju. Vojnici HVO-a su i mene tukli i mučili. Jednom prilikom je mene i ostale u grupi ispitivao vojnik HVO-a Stipo Kristo, koji je imao veliki bodež. Taj bodež je uperio ka jednom pripadniku TO-a iz Prusca i rekao da imamo 15 minuta da razmislimo i dogovorimo se kojeg će od nas prvog zaklati. Pet minuta kasnije, stražar je izveo Hasana Behlu iz Uzriča. Nakon nekog vremena su ga vratili. Stipo Kristo mu je nožem odsjekao uho. Tokom jednog saslušavanja vojnici HVO-a su mi prijetili lovačkim nožem. Rekli su da će mi odseći uho […] Jednom prilikom su nas jednog po jednog odvojili u sobu gdje smo morali dati izjavu. Kad bismo je potpisivali, svukli bi nam dio odjeće i zatim žestoko tukli i šutirali. Udarali su nas stolicom i željeznim palicama. Čak smo morali tući druge zatočenike […]

Posle dve nedelje u Fabrici nameštaja u Trnovači prebačen je u zgradu MUP-a u Prozoru gde je bio zatočen 83 dana, sve do puštanja na slobodu.

Povezano

Kemal Šljivo

Izjava data MKTJ, 27. 5. 1997. godine. Bosanski Musliman iz sela Duše kod Gornjeg Vakufa, pripadnik Teritorijalne odbrane Gornji Vakuf. Dana 28. 1. 1993. godine

»

Fabrika nameštaja u Trnovači

Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane (HVO) su 18. 1. 1993. godine u selima Duša i Hrasnica, u opštini Gornji Vakuf, uhapsili veći broj vojno sposobnih Muslimana

»

Jusuf Softić i Tahir Plivčić

Bosanski Muslimani, civili. Dan nakon napada HVO-a na Uzričje, 19. 1. 1993. godine, ubijeni su iz vatrenog oružja, a zatim su pokopani u istu grobnici.

»

Ahmet Kurbegović

Bosanski Musliman iz Uzričja. Kada je HVO napao selo 18. 1. 1993. godine, uhapšen je i sa ostalim meštanima zatvoren u kući Ćazima Kurbegovića. Tokom

»

Uzričje

Vojnici HVO-a ušli su u selo Uzričje u opštini Gornji Vakuf 18. 1. 1993. godine ujutro i već sutradan uspostavili kontrolu nad selom. Tokom napada,

»