Alipašino Polje

Alipašino Polje je stambeno naselje u zapadnom delu Sarajeva. Na jugu se graniči sa brdom Mojmilo i naseljem Dobrinja, a na jugozapadu naseljem Neđarići. Celo Alipašino polje nalazilo se na strani linije sukoba koju je kontrolisala Armija BiH. Naselje Neđarići bilo je pod kontrolom SRK i sastojalo se uglavnom od niskih zgrada od jednog ili dva sprata.

 

 

Borbe na području Alipašinog polja bile su žestoke od prvih meseci sukoba. Vojnici obe strane neprekidno su pucali sa tog područja i na njega. Uprkos prekidu vatre koji je bio na snazi, Fatima Salčin pogođena je u desnu ruku iz pravca Neđarića 13.6.1994. godine. Rašid Džonko pogođen je u leđa dok je gledao televizor sa svojom porodicom u njihovom stanu.

Jedno od glavnih uporišta SRK u Alipašinom polju bio je Zavod za slepe osobe, odakle je pogođeno više civila. Šesnaestogodišnji Faruk Kadrić pogođen je snajperskim metkom u vrat, dok je bio na suvozačkom mestu očevog kamiona.

Alipašino polje je granatirano nekoliko puta. Na osnovu jednog izveštaja vojnih posmatrača UN-a potvrđeno je da je 11.1.1994. godine na jednu lokaciju u „Sarajevu palo sedam minobacačkih granata“. Otprilike deset dana kasnije, tri granate pale su na dečije igralište na kojem se igrao dvanaestogodišnji Goran Todorović. U eksploziji ubijeno je šestoro dece, a još nekoliko ranjeno.

Zavod za slepe osobe

Povezano

Kasarna u Rajlovcu

Dana 22. 2. 1992. godine ili približno tog datuma, u Rajlovcu je osnovana srpska opština koju su činila sela s mešovitim stanovništvom, uključujući većinski muslimansko

»

Ahmed Hido

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 28/29. 2. i 1/3. 3. 1996. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, radnik u fabrici automobila. Po padu sela Svrake 3.

»

Bego Selimović

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 21. 6. 1997. godine. Bosanski Musliman iz Gornje Bioče, radnik obezbeđenja. Napad na njegovo selo počeo je 29. 5. 1992. godine.

»

Eset Muračević

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 24. 2. 2011. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, sekretar mesne zajednice. Svedoči da su paravojne formacije SDS-a napale Svrake 2.

»

Ferid Ćutura

Svedočio je u predmetu Branko Vlačo pred Sudom BiH 20. 11. 2013. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake. Dana 13. 5. 1992. godine zatvoren je

»