Alipašino Polje

Alipašino Polje je stambeno naselje u zapadnom delu Sarajeva. Na jugu se graniči sa brdom Mojmilo i naseljem Dobrinja, a na jugozapadu naseljem Neđarići. Celo Alipašino polje nalazilo se na strani linije sukoba koju je kontrolisala Armija BiH. Naselje Neđarići bilo je pod kontrolom SRK i sastojalo se uglavnom od niskih zgrada od jednog ili dva sprata.

 

 

Borbe na području Alipašinog polja bile su žestoke od prvih meseci sukoba. Vojnici obe strane neprekidno su pucali sa tog područja i na njega. Uprkos prekidu vatre koji je bio na snazi, Fatima Salčin pogođena je u desnu ruku iz pravca Neđarića 13.6.1994. godine. Rašid Džonko pogođen je u leđa dok je gledao televizor sa svojom porodicom u njihovom stanu.

Jedno od glavnih uporišta SRK u Alipašinom polju bio je Zavod za slepe osobe, odakle je pogođeno više civila. Šesnaestogodišnji Faruk Kadrić pogođen je snajperskim metkom u vrat, dok je bio na suvozačkom mestu očevog kamiona.

Alipašino polje je granatirano nekoliko puta. Na osnovu jednog izveštaja vojnih posmatrača UN-a potvrđeno je da je 11.1.1994. godine na jednu lokaciju u „Sarajevu palo sedam minobacačkih granata“. Otprilike deset dana kasnije, tri granate pale su na dečije igralište na kojem se igrao dvanaestogodišnji Goran Todorović. U eksploziji ubijeno je šestoro dece, a još nekoliko ranjeno.

Zavod za slepe osobe

Povezano

Dobrinja

Stambeno naselje Dobrinja, smešteno uz aerodrom na jugozapadu grada, izgrađeno je kao sportsko selo za zimske Olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. U prvim fazama

»

Bolnica „Koševo“

Bolnica „Koševo“ bila je jedan od dva najvažnija zdravstvena objekta u funkciji tokom sukoba u Sarajevu. Ona se službeno zvala „Univerzitetski klinički centar Sarajevo” ili

»

Grbavica

Grbavica je naselje u opštini Novo Sarajevo i nalazi se u južnom, centralnom delu grada Sarajeva. U periodu od septembra 1992. do avgusta 1994. godine,

»

Goran Todorović

Mirza Dedović (8)  i Nermin Riznavnović (13) Bosanski Muslimani iz Sarajeva. Igrali su se ispred svojih zgrada u Alipašinom Polju 22.1.1994. godine kada je bačena

»

Stari Grad

Stari Grad je najveća opština na području grada Sarajeva i predstavlja istorijsko središte grada. Sarajevski Stari Grad je gađan sa jugozapadne strane planine Trebević. Za

»

Sarajevo

Opsada Sarajeva je, posle 1.425 dana, okončana u novembru 1995. godine. Na osnovu podataka Istraživačkog dokumentacionog centra, u Sarajevu je tokom opsade ubijena 11.541 osoba,

»