Baćin

Selo Baćin u severoistočnom delu Hrvatske je tokom 1990. godine bilo je u sastavu opštine Hrvatska Kostajnica i imalo između 200 i 500 stanovnika.

Dana 12. ili 13. 9.1991. godine, specijalna jedinica policije SAO Krajine u Dvoru na Uni, u sadejstvu sa TO preuzela je kontrolu nad Hrvatskom Kostajnicom. Operacija je nastavljena, kako bi se zauzela ostala sela duž pravca između Kostajnice i Novske, uključujući Hrvatsku Dubicu, Cerovljane i Baćin.

Zbog konstantnog granatiranja, meštani su napuštali Baćin i okolna sela. Pored meštana, povlačile su se i jedinice ZNG i hrvatske policije, pa je srpska vojska okupirala Baćin u septembru 1991. godine.

Mesec dana kasnije, oko 21.10.1991. godine, oko 50 civila iz Baćina, Cerovljana i Hrvatske Dubice je odvedeno u Krečane pored reke Une, gde su ubijeni.


Mijo Ciprić

Izjava data pred MKTJ  7. i 8.11.2000. godine

Hrvat iz Baćina, penzionisani železničar. Bio je u selu u avgustu 1991. godine, kada su snage JNA, TO-a i Milicije Krajine granatirale područje oko Baćina. Svedoči da je čuo o masovnom ubistvu Hrvata u Baćinu i prisustvovao ekshumaciji  posmrtnih ostataka 58 osoba.

[…]

Gotovo svi stanovnici Baćina otišli su na sigurnija mjesta u Hrvatskoj i u selu je ostalo samo tridesetak ljudi. Uglavnom su to bile osobe starije životne dobi. […] Poslije sam doznao da su jednog dana u listopadu 1991. oni svi (koji su ostali u selu) odvedeni u Krečane, mjesto u selu odakle prometuje skela za drugu stranu rijeke Une, i okrutno ubijeni zajedno s određenim brojem drugih ljudi dovedenih iz Cerovljana i Hrvatske Dubice.

Ja sam se vratio u selo kad je hrvatska vojska oslobodila cijelo to područje tijekom operacije Oluja 1995. godine. Cijelo je selo bilo spaljeno i gotovo sravljeno sa zemljom. I seoska katolička crkva je potpuno srušena. […]

Ekshumacija masovne grobnice u Krečanima (Baćin) izvršena je 1997. i izvađeno je 58 leševa. Ja sam bio u selu za vrijeme ekshumacije. Puno puta sam prošao pokraj grobnice za vreme ekshumacije ali nisam sudjelovao u identifikaciji tijela. […] Budući da se mjesto pokolja nalazi uza rijeku, postoji velika mogućnost da je mnoga tijela otplavila rijeka.“

Ekshumirani posmrtni ostaci, Baćin 1997.

Iz sela je  sa porodicom otišao u Sisak, sredinom septembra 1991. godine.


 

Iz masovne grobnice „Skele“ u Krečanama su 1997. godine ekshumirani posmrtni ostaci Vere Jukić, Terezije Kramarić,  Mije Krnića, Marije Milašinović, Marije Šestić i Soke Volarević iz Baćina. Iz ove masovne grobnice su ekshumirani i posmrtni ostaci meštana okolnih sela.

 

U Baćinu su na više lokacija, u pojedinačnim i masovnim grobnicama, ekshumirani posmrtni ostaci 59 žrtava. Tokom napada je ubijeno najmanje 75 civila, meštana sela, ali i onih koji su dovedeni sa područja opštine Hrvatska Kostajnica u Baćin.

Povezano

Beli Manastir

Opština Beli Manastir se nalazi na teritoriji Baranje. Sredinom 1991. godine, na teritoriji Belog Manastira započet je oružani sukob između JNA i pripadnika SAO Slavonija,

»

Bruška

Marinovići su zaselak Bruške, sela oko 15 kilometara istočno od Benkovca, koji je činilo osam kuća u kojima su 1991. godine živeli Hrvati. U Brušku

»

Jasna Denona

Dragan,  Draginja, Ika, Krsto, Manda i Stana Marinović Hrvati iz Bruške. Ubili su ih pripadnici Milicije Krajine, iz vatrenog oružja, 21.12.1991. godine, tokom napada na

»

Ante Marinović

Roko Marinović, Petar Marinović i Svezozar Drača Hrvati iz Bruške. Uveče 21.12.1991. godine, pripadnici Milicije Krajine su ih izveli iz kuće Roka Marinovića. Roka i

»

Ovčara

Pred MKTJ su za zločine počenjene na Ovčari osuđeni Mile Mrkšić, pukovnik JNA i komandant 1. gardijske motorizovane brigade i Operativne grupe Jug, na 20

»

Škabrnja i Nadin

U Škabrnji i Nadinu je tokom napada na sela kao i u mesecima neposredno posle napada ubijene najmanje 73 osobe.

»