Bolnica „Koševo“

Bolnica „Koševo“ bila je jedan od dva najvažnija zdravstvena objekta u funkciji tokom sukoba u Sarajevu. Ona se službeno zvala „Univerzitetski klinički centar Sarajevo” ili „Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu“ i sastojala se od niza velikih zgrada u severoistocčnom delu centra Sarajeva. Glavni kompleks zgrada bolnice Koševo, koji je približno 800 metara dug i 100 metara širok, omeđen je Ulicom Stjepana Tomića sa zapadne i Ulicom Marcela Šnajdera sa severne strane.

Bolnica Koševo je redovno granatirana, što je prouzrokovalo civilne žrtve i oštećenja bolničke infrastrukture. Treći sprat je nekoliko puta direktno pogođen artiljerijskim i protivavionskim projektilima. Jedna soba na intenzivnoj nezi nepopravljivo je oštećena granatama. Predstavnici UN-a su nekoliko puta posetili bolnicu. U svojim izveštajima naveli s da je granatiranje značajno oštetilo severni deo bolničkog kompleksa i  ranilo nekoliko pacijenata i zaposlenih.

 

Fatima Zaimović, glavna sestra na Odeljenju dečije hirurgije, videla je kakve poslednice snajpersko delovanje i granatiranje ima na decu. Dvojicu njenih kolega je usmrtila granata koja je 1993. godine pogodila njihovu kancelariju. Iste godine, granata je pogodila bolesničku sobu na drugom odeljenju, usmrtila dva i ranila jednog bolesnika.

Povezano

Dobrinja

Stambeno naselje Dobrinja, smešteno uz aerodrom na jugozapadu grada, izgrađeno je kao sportsko selo za zimske Olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. U prvim fazama

»

Grbavica

Grbavica je naselje u opštini Novo Sarajevo i nalazi se u južnom, centralnom delu grada Sarajeva. U periodu od septembra 1992. do avgusta 1994. godine,

»

Alipašino Polje

Alipašino Polje je stambeno naselje u zapadnom delu Sarajeva. Na jugu se graniči sa brdom Mojmilo i naseljem Dobrinja, a na jugozapadu naseljem Neđarići. Celo

»

Stari Grad

Stari Grad je najveća opština na području grada Sarajeva i predstavlja istorijsko središte grada. Sarajevski Stari Grad je gađan sa jugozapadne strane planine Trebević. Za

»

Sarajevo

Opsada Sarajeva je, posle 1.425 dana, okončana u novembru 1995. godine. Na osnovu podataka Istraživačkog dokumentacionog centra, u Sarajevu je tokom opsade ubijena 11.541 osoba,

»