Sasina i Tomašica

BT-31

Petar Topalović, Dragica i Marija Šalić

Bosanski Hrvati iz Tomašice. Bili su u dvorištu Franje Šalića kada je grupa srpskih vojnika na njih otvorila vatru i ubila ih na licu mesta. Sahranjeni su u Tomašici.

Povezano

Sasina i Tomašica

Dana 5.12.1992. godine u mestu Tomašica, pripadnici VRS, Milo, Bojan, Ostoja i Miroslav Gvozden su, sa namerom da osvete svog poginulog brata, zajedno sa Zoranom

»