Sasina i Tomašica

Dana 5.12.1992. godine u mestu Tomašica, pripadnici VRS, Milo, Bojan, Ostoja i Miroslav Gvozden su, sa namerom da osvete svog poginulog brata, zajedno sa Zoranom Šumšićem, došli pred kuću Franje Šalića, civila bosanskog Hrvata. Naoružani, ušli su u dvorište, gde se nalazilo više civila, a potom na njih otvorili vatru. Ubili su Petra Topalovića, Mariju i Dragicu Šalić. Nakon toga, na putu u selo Sasina, videli su kako im idu u susret Svedok BT-31, Mile i Marinko Topalović, tada devetogodišnji dečak. Zaustavili su ih i pitali za imena, a potom pucali na njih. Pogođen u glavu, Mile Topalović ubijen je na licu mesta, dok je Svedok BT-31 teško povređen. Marinko Topalović je uspeo da pobegne.

Kada su stigli u Sasinu, ova grupa vojnika je ušla u kuću supružnika Njihova ćerka Anica Borbej je od komšija saznala o ubistvu svojih roditelja.

Tokom septembra 1992. godine, hiljade Muslimana je u konvojima otišlo iz Sanskog Mosta, u pratnji policije. Bili su prisiljeni da svoju imovinu prepuste opštini. U izveštaju MUP-a iz maja 1993. godine, navodi se da je iz te opštine otišlo 24.000 Muslimana i 3.000 Hrvata, a da se uselilo 5.000 Srba.

Povezano

BT-31

Petar Topalović, Dragica i Marija Šalić Bosanski Hrvati iz Tomašice. Bili su u dvorištu Franje Šalića kada je grupa srpskih vojnika na njih otvorila vatru

»

Sanski Most 1995. godine

Kako su se bosanske snage približavale Sanskom Mostu u septembru 1995. godine, srpski civili i vojnici počeli su da beže u pravcu Banjaluke. Oko 15.9.1995.

»

Grgo Stojić

Dragan Tadić, Ante Tutić, Josip Banović, Žarko i Petar Nikić Bosanski Hrvati iz Škrljevite. Pripadnici srpskih snaga su ih ubili 2.11.1992. godine, u njihovom selu.

»

Kenjari

Dana 27.6.1992. godine ili približno tog datuma, u muslimanski zaselak Kenjari lokalni rezervisti srpske nacionalnosti u uniformama izdvojili su sve muškarce, uključujući i sinove Fikre

»

Kriva Cesta

Dana 22.6.1992. godine uniformisani pripadnici srpskih snaga doveli su grupu od otprilike 20 bosanskih Muslimana do potoka kod Krive Ceste, blizu Partizanskog groblja kod Sanskog

»

Lukavica

Dana 27.5.1992. godine, 50 do 100 srpskih vojnika opkolilo je većinski muslimansko selo Lukavicu i naredilo da se ono evakuiše, kako bi pretresli kuće u

»