Zgrada Dečijeg vrtića i kasarna JNA u Benkovcu su neposedno posle napada JNA, TO-a i paramilitarnih jedinica na sela Škabrnju i Nadin 18.11.1991. godine pretvorene u zatočeničke objekte. Oko 40 meštana Škabrnje, među kojima su bili i pripadnik seoske straže Luka Brkić i troje dece, Tomislav Šegarić, Tomislav Gurlica i Marin Jurić, odvedeni su u dečiji vrtić u Benkovcu posle napada na selo.

 

Zgrada Dečijeg vrtića se nalazila preko puta kasarne JNA. Zatočenici su morali da sede na podu okrenuti prema zidu po kome su bile fleke od krvi. Ispitivani su i premlaćivani. Luku Brkića  je vojnik Stevo Pupovac udario kolenom u kičmu, a zatim nastavio da ga tuče, da bi na kraju skočio na njega dok je ležao na podu.

Tomisalva Šegarića, Tomislava Gurlicu i Marina Jurića su odveli u selo Biljane gde su ih srpski vojnici vređali i pretili im steljanjem. Dana 20.11.1991. godine i ova tri, poslednja zatočenika su puštena na slobodu.

Povezano