Višegrad

Fatma Zukić

Fadil Zukić

Fadil Zukić

Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Dana 17.6.1992. godine, odveden je iz svoje kuće u zgradu SUP-a u Višegradu. Poslednji put je viđen otprilike 19.6.1992. godine, nakon čega mu se gubi trag. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice u mestu Slap 2001. godine. Identifikovan je DNK analizom i sahranjen u Vlakovu.

 

Fatma Zukić

Svedočila je u predmetu Krsmanović Oliver pred sudom BiH 18.9.2012. godine.

Bosanska Muslimanka iz Rodić Brda. Njen suprug Fadil Zukić je odveden u policijsku stanicu u Višegradu sa komšijom Rešadom Mucovskim u junu 1992. godine. Otprilike 19.6.1992. godine, gubi im se svaki trag.

***

Pa to se dešava na Rodić brdu. Mi smo bili trenutno u kuči […]

[…] Krili smo se po propustima. Nismo smjeli nočivati po kuči, skupljali smo se. Uvijek su hodali…

***

Pa taj dan nekako smo bili tu i najedanput su samo grupa neke vojske stvorila. Ja sam bila u kuči sa djecom, a moj muž je bio ‘vamo. Ovaj, tako da sam samo kako sam pogledala od kuče, njega su odveli dole putem..

***

[…] I vidim samo na glavnoj cesti, pošto je moja kuća bila pored te glavne ceste, da ga odvode dole i bio je u MUP-u, ja sam jednom išla…

***

Pa drž'o je ruke iznad glave, kol'ko sam mogla da vidim. Bilo je već podaleko. Iš'o je ispred njih […]

I […] Mucovski Rešad.

***

To je od moje zaove djever. Komšija.

***

Spominje da su i njega odveli.

***

Zabrinuta, s obzirom da je on bio pripadnik rezervnog sastava policije da su ga tražili jer je im'o zaduženje tada, bili su na dužnosti, im'o je zaduženje puške, kada su ga pretukli, tražeći mu pušku koja je ostala i nestala. […] modar, krv mu je tekla niz uho. I samo mi je rekao da idem iz grada i više ga nije bilo tu.

***

Ukrcana je na konvoj i odvedena iz Višegrada. Muža više nije videla.

Povezano

Svedok S-4

Huso Delibašić Bosanski Musliman iz Rodić brda. Dana 29.5.1992. godine odveden je iz svoje kuće u pravcu Višegrada. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Mubina Zukić

Ševal Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda, radnik u fabrici „Partizan“. Dana 29.5.1992. godine zaustavljen u blizini svoje kuće dok je vozio kola i odveden

»

Jusuf Korač

Fajko Lončar Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Odveden je iz Rodić Brda neutvrđenog datuma u proleće 1992. godine. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

RV-2

Mameledžija Esad, Omer, Alija i Besima Čančar Bosanski Muslimani iz Kabernika. Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske, i tada

»

Rašid Tvrtković

Hamed i Husein Tvrtković Bosanski Muslimani iz Kabernika, otac i sin.  Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske i od

»

Rusmira Bulatović

Ismet Bulatović Bosanski Musliman iz sela Drulje. Uhapšen je sa svojom ženom i decom u šumi kod Male Gostinje, i odveden je u Prelovo, a

»