Višegrad

Jusuf Korač

Rešid Mucovski

Fajko Lončar

Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Odveden je iz Rodić Brda neutvrđenog datuma u proleće 1992. godine. Od tada mu se gubi svaki trag. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja 2020. godine i vodi se kao nestalo lice.

Rešid Mucovski

Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Dana 17.6.1992. godine, odveden je iz svoje kuće u zgradu SUP-a u Višegradu. Poslednji put je viđen oko 19.6.1992. godine, nakon čega mu se gubi trag. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice u mestu Slap 2001. godine. Identifikovani su DNK analizom i predati porodici.

 

Jusuf Korač

Svedočio je u predmetu Popović Jovan pred sudom BiH 30.9.2015. godine.

Bosanski Musliman iz Rodić Brda, radnik u građevinskoj firmi „Granit“. Svedoči da su, po dolasku Užičkog korpusa u Višegrad, bosanski Muslimani živeli u strahu i počeli da se kriju i beže od svojih kuća.

***

Mor'o si se kriti, mor'o si bježati od kuće, mor'o si da te ne bi odveli.

***

Dolazili su i u civilnim odijelima i u vojnoj uniformi i policijski…ma do…doduše oni su obukli i vojne one uniforme pretežno.

***

Odveli su dok je Užicki korpus bio odveli su Zijada, Hurema, Kemu i odveli su onoga Fajku Lončara […] nisu se ‘viš nikad vratili.

****

Nakon odlaska Užickog ro…korpusa vratila se opet neka vojska iz Dobruna nazad sa onim transpo…oklopnimlon nekim vozilima i vratili su se u Višegrad opet […] tad je počelo pogotovo odvođenje naroda i ubijanje.

****

Poslije Užickog korpusa oni su upadali nekoliko puta tu u selo.

****

Nalazio se ja kod kuce, pobjeg'o bi ja i tad al’ nisam uspio. Opkolili su citavo selo nisam im'o kud. […] I ja sam uspio da se sakrijem na tavan. […] U kući svojoj ličnoj. […] Supruga ostaje dole u podrumu, prizemlju dole ostaje ona sa djecom.

***

Posle, upala je ta vojska, među njima i ovaj Jovan je bio prvi koji ih je navodio.

***

Na tavanu sam ja, ja čujem.

***

Čuo čuo sam pucnjavu i pomagnjaviju, u mene majka plakala, plakala gore punica…ni punica mi nije bila daleko, to…mislim tu smo mi blizu u srodstvu svi blizu možda jedno 50 metara gore punica je u mene živila, imala kuću, pomaže…odvedoše joj sina, u mene majka pomaže odvedoše u mene burazera.

***

Moj brat je bio Mucovski Rešad.

***

Na tavanu ja slušam na tavanu, viču da zapale moju kuću. Onaj je…ne, prvo viče ovaj jedan ima'l ova kuća potkrovlje, drugi učini nema…kaže da je zapalimo kucu…

***

[…] tražili su mene konkretno, gdje sam ja pitali su suprugu gdje sam ja.

***

Prvo je doš'o jedan mladić pred kuću, naš'o je u mene burazera u kući i nije ga izveo, ostavio ga je u kući, nije ga izveo. Otiš'o je do komšije ovoga kad je doš'o do njega… […] Jovan ga je vratio nazad i odveo u mene burazera.

***

[…] čuo sam pomagnjaviju i plač i najviše su vikali na optuženog Popović Jovana. […] Pa u mene majka, punica i ovi svi su vikali na njega. […] Vikali na njega što odvode…što odvede Rešada i Fadila.

***

Nisam ja čuo šta je Jovan rek'o ali su odveli ga prema gradu

***

A oni su ih odveli u SUP dolje i oni su bili u SUP-u dva tri dana i poslije su nestali iz SUP-a.

***

Nekoliko dana kasnije, pobegao je sa svoja dva brata u Okruglu, selo u Višegradu.

(Iz transkripta Jusufa Korača, predmet Popović Jovan)

Povezano

Svedok S-4

Huso Delibašić Bosanski Musliman iz Rodić brda. Dana 29.5.1992. godine odveden je iz svoje kuće u pravcu Višegrada. Od tada mu se gubi svaki trag.

»

Mubina Zukić

Ševal Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda, radnik u fabrici „Partizan“. Dana 29.5.1992. godine zaustavljen u blizini svoje kuće dok je vozio kola i odveden

»

Fatma Zukić

Fadil Zukić Bosanski Musliman iz Rodić Brda. Dana 17.6.1992. godine, odveden je iz svoje kuće u zgradu SUP-a u Višegradu. Poslednji put je viđen otprilike

»

RV-2

Mameledžija Esad, Omer, Alija i Besima Čančar Bosanski Muslimani iz Kabernika. Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske, i tada

»

Rašid Tvrtković

Hamed i Husein Tvrtković Bosanski Muslimani iz Kabernika, otac i sin.  Dana 12.6.1992. godine odvedeni su iz svog sela u pravcu Donje Lijeske i od

»

Rusmira Bulatović

Ismet Bulatović Bosanski Musliman iz sela Drulje. Uhapšen je sa svojom ženom i decom u šumi kod Male Gostinje, i odveden je u Prelovo, a

»