Grbavica

Grbavica je naselje u opštini Novo Sarajevo i nalazi se u južnom, centralnom delu grada Sarajeva. U periodu od septembra 1992. do avgusta 1994. godine, Grbavica je bila pod kontrolom SRK-a. Linija sukoba u Grbavici protezala se severno, duž reke Miljacke.

Sa raznih zgrada na obali Miljacke otvarana je vatra  na civile. Vojnicima se sa tih položaja pružao pogled na pešake na raskrsnicama, u automobilima, autobusima i tramvajima, koji su sa istoka išli u zapadni  deo  grada,. Na raskrsnice su postavljeni  kontejneri  kao  zaklon  civilima  od otvorene vatre. Zbog čestog snajperskog delovanja, glavna gradska ulica, tadašnji  Bulevar maršala Tita, dobila  je  ime  „Snajperska  aleja“.

Almasa Konjhodžić pogođena je snajperskim metkom 27.6.1993. godine na raskrsnici u blizini kasarne „Maršal Tito“. Mensur Jusić je video nekoliko ranjavanja snajperskim mecima, a jednu ranjenu devojku je uspeo da odnese u zaklon. Svedokinju AJ metak je pogodio u bok, dok se krila između zgrada na putu do svoje kuće.

Još jedna od lokacija na koje su delovali snajperisti od izvora snajperske vatre Grbavici bilo je i Sarajevsko Jevrejsko groblje na planini Trebević. Svedokinja M i njen četvorogodišnji sin vozili su se tramvajem u pravcu Ilidže kada su pogođeni iz pravca Jevrejskog groblja. SRK je redovno otvarala vatru na Državnu bolnicu u Marindvoru. Bolnica je napadana nekoliko puta tokom 1992. i 1993. godine. Ranjeni su pacijenti i osoblje bolnice, a samoj zgradi je naneta velika materijalna šteta.

Ulaz na Jevrejsko groblje

Povezano

Kasarna u Rajlovcu

Dana 22. 2. 1992. godine ili približno tog datuma, u Rajlovcu je osnovana srpska opština koju su činila sela s mešovitim stanovništvom, uključujući većinski muslimansko

»

Ahmed Hido

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 28/29. 2. i 1/3. 3. 1996. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, radnik u fabrici automobila. Po padu sela Svrake 3.

»

Bego Selimović

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 21. 6. 1997. godine. Bosanski Musliman iz Gornje Bioče, radnik obezbeđenja. Napad na njegovo selo počeo je 29. 5. 1992. godine.

»

Eset Muračević

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 24. 2. 2011. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, sekretar mesne zajednice. Svedoči da su paravojne formacije SDS-a napale Svrake 2.

»

Ferid Ćutura

Svedočio je u predmetu Branko Vlačo pred Sudom BiH 20. 11. 2013. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake. Dana 13. 5. 1992. godine zatvoren je

»