Suva Reka/Suharekë

Halit Berisha i Svedok K-83

Jashar Berisha

Kosovski Albanac iz Suve Reke/Suharekë, radnik na benzinskoj pumpi.

Ubijen je 26.3.1999. godine, ispred picerije u Suvoj Reci/ Suharekë, a nakon što je video da pripadnici OUP-a Suva Reka i civilne zaštite ubacuju mrtva i ranjena tela ubijenih civila u kamione. Pre toga je telefonirao bratu Halitu i rekao mu da su policajci ubili neke od članova porodice Berisha. Tada ga je brat čuo poslednji put.

Njegovo telo je sa telima ostalih žrtava jednim od kamiona odvezeno u pravcu Prizrena. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici kod Beograda, identifikovani su DNK analizom i predati porodici.

 

Povezano

Shyrete Berisha

Nexhat, Bujar, Sedat, Fatima i Faton Berisha Kosovski Albanci iz Suve Reke/Suharekë. Srpski policajci su ubili Nexhata Berishu, supruga Shyrete Berisha, hicima u leđa, 26.3.1999.

»

Suva Reka/Suharekë

Ujutro 25.4.1999. godine, pripadnici lokalne policije opkolili su grad Suva Reka/Suharekë. Narednih dana, policajci su išli od kuće do kuće, pretili, napadali i ubijali stanovnike

»