Suva Reka/Suharekë

Nakon početka NATO bombardovanja SRJ, 24.3.1999. godine, na području Suve Reke/Suharekë, povećalo se prisustvo srpskih oružanih snaga, uključujući vojsku, policiju i pripadnike paravojnih grupa.

Ujutro 25.4.1999. godine, pripadnici lokalne policije opkolili su Suvu Reku/Suharekë. Narednih dana, policajci su išli od kuće do kuće, pretili, napadali i ubijali meštane Albance i pod pretnjom oružjem odveli mnoge ljude iz njihovih domova. Mnoge kuće i radnje koje su pripadale Albancima zapaljene su, a oštećena je i džamija u Suvoj Reci/Suharekë. Policija je oterala žene, decu i starce, a policajci su ubili određeni broj muškaraca. Albanci su bili prisiljeni da beže, probijajući se u kamionima, traktorima i prikolicama prema granici sa Albanijom. Dok su prelazili granicu, policajci su mnogima oduzeli dokumenta i novac.

U jutarnjim časovima 26.3.1999. godine pripadnici lokalne policije  su, po naređenju  Radojka Repanovića, komandira OUP-a Suva Reka, opkolili porodične kuće porodice Berisha u Suvoj Reci/Suharekë, u kojima je od decembra 1998. do 20.3.1999. godine bio smešten OEBS. Dva velika tenka postavljena su iznad kuće Vesela Berishe, sa cevima uperenim u pravcu kuće Shyrete Berisha.

Kuća u kojoj je bila smeštena kancelarija OEBS-a

Pripadnici OUP-a Suva Rreka, među kojima su bili Slađan Čukarić, Miroslav Petković i Radovan Tanović su stanarima jedne od kuća naredili da izađu. Muškarci su odvojeni od žena i dece. Fatima i Lirije Berisha nisu želele da idu bez svog sina odnosno muža, pa su ostale. Tu je ubijeno pet članova porodice Berisha: Nexhat, Bujar, Sedat, Faton i Fatime Berisha. Njihova tela su zatim prenesena do prethodno zapaljene kuće Faika Berishe, gde su izgorela.

Preživeli članovi  porodice  Berisha, žene,  deca  i  muškarci,  krenuli  su trčeći  prema  Zanatskom  centru. Slađan Čukarić, Radovan Tanović, Miroslav Petković i još trojica policajaca, pucali su u njihovom  pravcu,  pazeći  da  niko  iz  te  grupe  ne  pobegne.

Pogodili su Nexmedina Berishu, koga je  njegova  supruga Lirije, koja je bila u osmom mesecu trudnoće, vukla ka Zanatskom centru. Nexmedin je od zadobijenih povreda preminuo, a Lirije se, sa ostalim civilima, sklonila u prostorije picerije „Kalabrija“ u Zanatskom centru.

Policajci su zatim otvorili vatru na ljude koji su se nalazili u piceriji. Svedok K-83 video je kako Slađan Čukarić i Radovan Tanović u piceriju ubacuju dve granate. Ubijeno je najmanje 44 civila, a drugi su teško ranjeni. Velibor Veljković je bio među pripadnicima policije koji su tela iz picerije utovarili na kamione, od kojih su se u jednom već nalazila tela nekih članova porodice Berisha ubijenih na Reštanskom putu. Jashar Berisha je ubijen ispred picerije, pošto je video da se kamioni pune telima njegovih rođaka. Kamioni su odvezeni u pravcu Prizrena. Shyrete, Vjollca i njen sin Gramos Berisha, koji su bili ranjeni, ali još uvek živi, iskočili su iz kamiona na putu za Prizren. Svi ljudi ubijeni u piceriji bili su nenaoružani civili.

Odeća, obuća, lični predmeti i dokumenti žrtava 

Posmrtni ostaci ubijenih članova porodice Berisha nađeni su na strelištu u opštini Prizren i u masovnoj grobnici u centru za obuku SAJ u Batajnici kod Beograda, u Srbiji. Toga dana je u Suvoj Reci/Suharekë ubijen najmanje 51 civil.

Povezano

Shyrete Berisha

Nexhat, Bujar, Sedat, Fatima i Faton Berisha Kosovski Albanci iz Suve Reke/Suharekë. Srpski policajci su ubili Nexhata Berishu, supruga Shyrete Berisha, hicima u leđa, 26.3.1999.

»

Halit Berisha i Svedok K-83

Jashar Berisha Kosovski Albanac iz Suve Reke/Suharekë, radnik na benzinskoj pumpi. Ubijen je 26.3.1999. godine, ispred picerije u Suvoj Reci/ Suharekë, a nakon što je

»