Logor u Lapušniku/Llapushnik

OVK je sredinom juna 1998. godine u selu Lapušnik/Llapushnik formirala logor u kojem je držala Srbe, Rome i Albance za koje je sumnjala da sarađuju sa Srbima. Kroz njega je prošlo najmanje 30 zatočenika, od kojih je za 27 utvrđen identitet. Logor je zatvoren 25. ili 26. jula 1998. godine, kada je MUP RS uspostavio kontrolu na području Lapušnika/Lapushnik.

U sastavu logora bilo je podrumsko skladište i štala. Obe prostorije su bile vrlo male, zagušljive i mračne. Zatočenici su spavali na betonskom podu ili na vrlo malo slame. Hranu su dobijali neredovno, sa razmacima i do nekoliko dana. Jeli su  u  istoj prostoriji u kojoj su obavljali  fiziološke potrebe. Mnogim zatočenicima bile su vezane ruke ili noge, ili oboje. Svedoku L-06 su ruke bile okovane lancima teškim 10 kilograma. Neki su bili zavezani za druge zatočenike, kao u slučaju Svedoka L-04 i Svedoka L-12.  U štali je većina bila vezana lancima za zid. Mnogima su bili slomljeni udovi ili druge kosti, imali su unutrašnje povrede i rane iz vatrenog oružja.  Nije im pružena nikakva medicinska pomoć.

Objekti u sklopu logora

Zatočenici su premlaćivani u podrumskom skladištu i štali i tamo su  vraćani nakon premlaćivanja napolju.  Đorđe Ćuk i Stamen Genov nisu vraćeni nakon što su ih stražari izveli napolje, Svedoku L-10 stražar Haradin Bala je pretio da će ga ubiti ako podigne glavu. Svedoke L-04 i L-10 su jedne noći izveli iz logora, sa vrećama na glavama, odvezli ih u planinu i prisilili da iskopaju grobove i sahrane  tela trojice zatočenika, među kojima je L-04 prepoznao Agima Ademija.

Podrumsko skladište

Ulaz u štalu

Slobodan Mitrović, braća Miodrag i Milovan Krstić i Živorad Krstić nikada više nisu stupili u kontakt sa porodicama, niti su nađeni njihovi posmrtni ostaci. Pronađena su lična dokumenta Slobodana Mitrovića i braće Krstić  na mestu gde je bio logor, a dokumenta Živorada Krstića u autobusu iz kog je otet.

Trojica zatočenika su ubijeni u logoru. Devet zatočenika je streljano, među kojima i Shaban Hoti, a 11 oslobođeno na obližnjoj planini Beriša/Berishe 25. ili 26.7.1998, kada je OVK, pred napadom jedinica MUP-a RS, zatvorila logor i povela sve zatočene na planinu Beriša/ Berishe.

Lapušnik/Llapushnik i Beriša/Berishe

Povezano

Oleg Safiulin

Shaban Hoti Kosovski Albanac iz Peći/Pejë, profesor ruskog jezika i prevodilac. Pripadnici OVK su ga uhapsili 20.7.1998. godine, dok je bio na terenu sa ruskom

»

Ljiljana Mitrović

Slobodan Mitrović Srbin iz Suve Reke/Suharekë,vlasnik trgovinske firme „Grand komerc“, privatne televizije i auto-škole. Sredinom juna 1998. godine, Slobodanova supruga i deca su privremeno prešli kod njenih

»

Vojko Bakrač

Stamen Genov Bugarin iz Bosilegrada, radio je u vojnoj ambulanti u Đakovici/Gjakovë.   Đorđe Ćuk Srpska izbeglica iz Hrvatske, sa roditeljima, bratom i sestrom izbegao

»