Lapušnik / Llapushnik

Vojko Bakrač

Stamen Genov

Bugarin iz Bosilegrada, radio je u vojnoj ambulanti u Đakovici/Gjakovë.

 

Đorđe Ćuk

Srpska izbeglica iz Hrvatske, sa roditeljima, bratom i sestrom izbegao je u Srbiju u avgustu 1995. godine. Boravili su u kolektivnom smeštaju u Đakovici/Gjakovë.

 

Dana 29.6.1998. u selu Crnoljevu/Carralevë, pripadnici OVK su ih izveli iz  autobusa koji je išao za Beograd, zajedno sa  Ivanom i Vojkom Bakračem, i odveli u logor OVK u selu Lapušnik/Llapushnik.

Genov je ubijen pre 6.7.1998. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u maju 2005. godine, u masovnoj grobnici blizu bolnice u Mališevu/Malishevë. Obdukcijom je utvrđeno da je ubijen hicem u glavu i u grudi. Porodica ga je sahranila u Bosilegradu.
Ćuk je poslednji put viđen živ u logoru. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni do kraja septembra 2021. godine.

 

Povezano

Oleg Safiulin

Shaban Hoti Kosovski Albanac iz Peći/Pejë, profesor ruskog jezika i prevodilac. Pripadnici OVK su ga uhapsili 20.7.1998. godine, dok je bio na terenu sa ruskom

»

Ljiljana Mitrović

Slobodan Mitrović Srbin iz Suve Reke/Suharekë,vlasnik trgovinske firme „Grand komerc“, privatne televizije i auto-škole. Sredinom juna 1998. godine, Slobodanova supruga i deca su privremeno prešli kod njenih

»