Lapušnik / Llapushnik

Ljiljana Mitrović

Slobodan Mitrović

Srbin iz Suve Reke/Suharekë,vlasnik trgovinske firme „Grand komerc“, privatne televizije i auto-škole. Sredinom juna 1998. godine, Slobodanova supruga i deca su privremeno prešli kod njenih roditelja u Srbiju.

 

Miodrag Krstić

Srbin iz Suve Reke/Suharekë, do 1997. godine radio u SUP-u Prizren, potom u OUP Suva Reka. Zbog problema sa pritiskom, lečen je u Kliničkom centru u Beogradu.

 

Milovan Krstić

Srbin iz Suve Reke/Suharekë.po završetku srednje škole radio u kompaniji „Balkanbelt“ u Suvoj Reci/Suharekë, a potom sa stricem osnovao trgovinsku firmu „Reli“.

 

Poslednji put su viđeni u logoru OVK u Lapušniku/Lapushnik pre 6.7.1998. godine. Pošto je MUP RS upostavio kontrolu na području Lapušnika/Lapushnik 26.7.1998. godine, u logoru su nađena lična dokumenta Slobodana Mitrovića, Milovana i Miodraga Krstića. Njihovi posmrtni ostaci još uvek nisu nađeni.

 

 

Povezano

Oleg Safiulin

Shaban Hoti Kosovski Albanac iz Peći/Pejë, profesor ruskog jezika i prevodilac. Pripadnici OVK su ga uhapsili 20.7.1998. godine, dok je bio na terenu sa ruskom

»

Vojko Bakrač

Stamen Genov Bugarin iz Bosilegrada, radio je u vojnoj ambulanti u Đakovici/Gjakovë.   Đorđe Ćuk Srpska izbeglica iz Hrvatske, sa roditeljima, bratom i sestrom izbegao

»