Logor „Dretelj”(1992)

Mile Bjelobaba

Bosanski Srbin iz Mostara. Uhapšen je početkom jula 1992. godine i odveden u Vojnu ambulantu u Mostaru, a potom prebačen u logor „Dretelj“.

Marina Grubišić-Fejzić je jednom prilikom došla do prozora muškog hangara u pratnji stražara sa nadimkom Šapa, i naredila njemu i Svedoku C da upražnjavaju međusobno oralni seks, dok su oni stajali ispred, posmatrali navedeno kroz prozor i ismevali ih.

Oslobođen je pre septembra 1992. godine.

 

Milivoj Kružević

Bosanski Srbin iz Mostara. Uhapšen je 9.7.1992. godine i odveden u Vojnu ambulantu u Mostaru, a potom prebačen u logor „Dretelj“.

Jedan je od zatočenika koji su prisustvovali seksualnom zlostavljanju Mileta Bjelobabe.

„Ona je bila inicijator za maltretiranje. Po noći, po noći je došla jednom prilikom sa baterijskom lampom i ostalim ovim HOS-ovcima, drugim, što su tu bili i uperila baterijsku lampu i prozvala Milu Bjelobabu i ne znam ko ji je još bio zatvorenik. Naredila im da skine, da skinu donji dio veša i da puše polni organ jedan drugom. Što su to morali uraditi. I onda se, ona je to sve osvjetljavala baterijskom lampom i smijala se i govorila vidi koliki mu je … kako mu se dig'o.“

(Prvostepena presuda „Zelenika Ivan i drugi“, str. 180)

Povezano

Svedokinja A

Bosanska Srpkinja,radila je u Domu zdravlja u Čapljini. Trojica uniformisanih vojnika među kojima je prepoznala svoje komšije Fikreta Boškailo i Almira Kudra su je 20.04.1992.

»

Svedok B

Bosanski Srbin iz Mostara. Uhapšen je 14.7.1992. godine i odveden u Vojnu ambulantu u Mostaru, odakle je prebačen u logor „Dretelj“. U „Dretelju“ su ga

»

Munira Petrović

Bosanska Muslimanka. Edib Buljubašić je priznao da su je po njegovom naređenju, zbog njenog braka sa Srbinom, pripadnici HOS-a  svakodnevno silovali i posebno zlostavljali u

»

Logor „Dretelj”(1992)

U vremenskom periodu od 2. do 13.8.1992. godine, pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), na čelu sa Edibom Buljubašićem, Ivanom Medićem i Marinom Grubišić-Fejzić, psihički su,

»

Logor Dretelj 1992.

Od početka maja do 18.8.1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), usmerenog protiv srpskog civilnog stanovništva opština Mostar, Čapljina i

»