Orahovac

Nurif Hodžić, Hariz i Edhem Hasanović, Hakija i Esad Eso Malić

Nurif Hodžić, Esad i Hakija Malić su bili bosanski Muslimani iz Milačevića. Njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani i identifikovani DNK analizom. Esad Malić je sahranjen 11.7.2003. godine, Hodžić 11.7.2006. godine, a Hakija Malić istog datuma 2009. godine, u Potočarima.

Hariz i Edhem Hasanović su bili bosanski Muslimani iz okoline Srebrenice. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su i identifikovan DNK analizom. Edhem je sahranjen 11.7.2003. godine, a Hariz 11.7.2011. godine, u Potočarima.

 

Povezano

Kozluk

Škola u Roćeviću nalazi se blizu obale Drine u opštini Zvornik. Bila je pod kontrolom 2. bataljona Zvorničke brigade VRS, koji ju je koristio kao

»

Orahovac

Dana 13.7.1995. godine, srpski civilni policajci su autobusima doveli zatočenike, bosanske Muslimane, u Školu u Grbavcima, na glavnom putu u centru Orahovca, zaseoka severozapadno od Zvornika.

»

Zvornik

Tokom noći 13. na 14.7.1995. godine, zatočenici koji su držani na raznim lokacijama u i oko Bratunca ukrcani su u autobuse, koje su pratili i pripadnici Vojne

»

Fahrudin i Mehmed Muminović

Bosanski Muslimani iz Urkovića. Dana 11.7.1995. godine, kada je Fahrudin imao samo 7 godina, krenuli su sa ostalim muškarcima ka Tuzli. Bili su u svojoj

»