Zvornik

Opština Zvornik u istočnoj Bosni i Hercegovini bila je u zoni odgovornosti Zvorničke brigade, čiji se štab nalazio u preduzeću „Standard“ u Karakaju. Dana 14.7.1995. godine oko osam sati, u ovom štabu održan je sastanak u trajanju od 15 do 20 minuta koji se ticao „organizacije i koordinacije operacije ubijanja“.

U presretnutom presretnutom razgovoru između posrednika Radovana Karadžića i Miroslava Deronjića, poverenika za civilna pitanja za opštinu Srebrenica, 13.7.1995. godine, Karadžić je obavešten da se u Bratuncu nalazi 2.000 zatočenika i da se očekuje da će pristići u Zvornik u toku te noći .

Tokom noći 13. na 14.7.1995. godine, zatočenici koji su držani na raznim lokacijama u i oko Bratunca ukrcani su u autobuse, koje su pratili i pripadnici Vojne policije Bratunačke brigade i civilne policije iz Zvornika. U autobusima je bilo pretrpano i izuzetno vruće. Zatočenici su padali u nesvest, neki su umirali, a oni koji bi pokušali da pobegnu bi bili ubijeni.

Hiljade zatočenika je prebačeno na više lokacija na području opštine Zvornik, među kojima su Orahovac, Pilica, Petkovci i Kozluk. U toku narednih nekoliko dana svi su izvođeni i streljani. Tek nekoliko ih je preživelo.

Nekoliko uhvaćenih muškaraca ubijeno je u blizini Snagova.

Povezano

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Zatočenički objekti u Zvorniku

Nakon napada srpskih snaga na Zvornik 8.4.1992. godine, bosanski Muslimani su hapšeni i zatvarani na više lokacija u opštini, uključujući poljoprivredno imanje „Ekonomija“, Dom kulture

»

Tehnička škola u Karakaju

Nakon što su 1.6.1992. godine srpske vlasti prekršile dogovor o iseljenju civila bosanskih Muslimana iz Klise i okolnih sela, pripadnici srpske TO odvojili su oko

»