Zvornik

Opština Zvornik u istočnoj Bosni i Hercegovini bila je u zoni odgovornosti Zvorničke brigade, čiji se štab nalazio u preduzeću „Standard“ u Karakaju. Dana 14.7.1995. godine oko osam sati, u ovom štabu održan je sastanak u trajanju od 15 do 20 minuta koji se ticao „organizacije i koordinacije operacije ubijanja“.

U presretnutom presretnutom razgovoru između posrednika Radovana Karadžića i Miroslava Deronjića, poverenika za civilna pitanja za opštinu Srebrenica, 13.7.1995. godine, Karadžić je obavešten da se u Bratuncu nalazi 2.000 zatočenika i da se očekuje da će pristići u Zvornik u toku te noći .

Tokom noći 13. na 14.7.1995. godine, zatočenici koji su držani na raznim lokacijama u i oko Bratunca ukrcani su u autobuse, koje su pratili i pripadnici Vojne policije Bratunačke brigade i civilne policije iz Zvornika. U autobusima je bilo pretrpano i izuzetno vruće. Zatočenici su padali u nesvest, neki su umirali, a oni koji bi pokušali da pobegnu bi bili ubijeni.

Hiljade zatočenika je prebačeno na više lokacija na području opštine Zvornik, među kojima su Orahovac, Pilica, Petkovci i Kozluk. U toku narednih nekoliko dana svi su izvođeni i streljani. Tek nekoliko ih je preživelo.

Nekoliko uhvaćenih muškaraca ubijeno je u blizini Snagova.

Povezano