Zvornik

Opština Zvornik u istočnoj Bosni i Hercegovini bila je u zoni odgovornosti Zvorničke brigade, čiji se štab nalazio u preduzeću „Standard“ u Karakaju. Dana 14.7.1995. godine oko osam sati, u ovom štabu održan je sastanak u trajanju od 15 do 20 minuta koji se ticao „organizacije i koordinacije operacije ubijanja“.

U presretnutom presretnutom razgovoru između posrednika Radovana Karadžića i Miroslava Deronjića, poverenika za civilna pitanja za opštinu Srebrenica, 13.7.1995. godine, Karadžić je obavešten da se u Bratuncu nalazi 2.000 zatočenika i da se očekuje da će pristići u Zvornik u toku te noći .

Tokom noći 13. na 14.7.1995. godine, zatočenici koji su držani na raznim lokacijama u i oko Bratunca ukrcani su u autobuse, koje su pratili i pripadnici Vojne policije Bratunačke brigade i civilne policije iz Zvornika. U autobusima je bilo pretrpano i izuzetno vruće. Zatočenici su padali u nesvest, neki su umirali, a oni koji bi pokušali da pobegnu bi bili ubijeni.

Hiljade zatočenika je prebačeno na više lokacija na području opštine Zvornik, među kojima su Orahovac, Pilica, Petkovci i Kozluk. U toku narednih nekoliko dana svi su izvođeni i streljani. Tek nekoliko ih je preživelo.

Nekoliko uhvaćenih muškaraca ubijeno je u blizini Snagova.

Povezano

Trnovo

Trnovo, mesto južno od Sarajeva, pripadalo je zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS. Pripadnici „Škorpiona“ ubili su šestoricu muškaraca, jednog po jednog, iz automatskih pušaka.

»

Snagovo

U periodu između 14. i 24.7.1995. godine, u selo Snagovo u opštini Zvornik, raspoređen je jedan vod posebne jedinice policije (PJP) Republike Srpske,u čijem je sastavu bilo

»

Nezuk

Grupa od između 500 i 1.000 bosanskih Muslimana iz kolone koja je krenula iz Srebrenice, okupila se u 18.7.1995. godine u mestu Bajkovica, blizu Nezuka.

»

Pilica

Dana 14.7.1995. godine zatočenici iz Bratunca su autobusima odvedeni u Pilicu, selo severno od Zvornika. Grupa od otprilike 500 zatočenika odvedena je u Dom kulture u Pilici,

»

Kozluk

Škola u Roćeviću nalazi se blizu obale Drine u opštini Zvornik. Bila je pod kontrolom 2. bataljona Zvorničke brigade VRS, koji ju je koristio kao

»

Petkovci

Stotine bosanskih Muslimana koji su bili zatočeni na raznim lokacijama u Bratuncu dovedeno je u popodnevnim časovima 14.7.1995. godine u Školu u Petkovcima. Prilikom ulaska u

»