Kozluk

Škola u Roćeviću nalazi se blizu obale Drine u opštini Zvornik. Bila je pod kontrolom 2. bataljona Zvorničke brigade VRS, koji ju je koristio kao zatočenički objekat za bosanske Muslimane iz Srebrenice. Dana 14.7.1995. godine, u školu su autobusima dovedeni zatočenici sa raznih područja i iz zatočeničkih objekata u opštini Bratunac. Oni su držani u fiskulturnoj sali škole, pod nadzorom pripadnika 2. bataljona, i Vojne policije.

Mapa Roćevića
Mapa Roćevića

Zatočenici su bili iscrpljeni i nisu dobijali dovoljno vode i hrane. Tučeni su, a najmanje 10 ih je ubijeno.

Tokom noći 15. na 16.7, Srećko Aćimović, komandant 2. bataljona Zvorničke brigade, telefonom je primio šifrovani telegram iz Komande, sa naređenjem da se jedan vod vojnika uputi u školu u Roćeviću, kako bi pogubili zatočene muškarce.

Svedok Svedok KDZ-496, tada petnaestogodišnjak, sreo je pripadnika 2. bataljona nedaleko od svoje kuće. Rekao je Svedoku da krene s njim u školu u Roćeviću.

Mapa Kozluka
Mapa Kozluka

U prepodnevnim časovima sledećeg dana, grupe zatočenika su u više navrata  kamionima odvožene do šljunkare u Kozluku. Tamo su iskrcavani u blizini iskopane jame i ubijani iz automatskog oružja. Do kraja dana, ubijeni su svi zatočenici dovezeni iz škole u Roćeviću, ukupno oko 818 muškaraca.  Neki od ranjenih pali su u Drinu i držali su se za rastinje dok je na njih pucano. Ranjenike koji su pokušavali da pobegnu hvatali su i tukli. Među zatočenicima je bio i jedan dečak od 12–14 godina, koji je molio da ga ne ubiju. Isprva nijedan od vojnika nije hteo da puca, ali ga je na kraju jedan ipak ubio.

Za ta dva dana, ubijeno je najmanje 815 zatočenika.

Posmrtni ostaci na lokalitetu primarne grobnice

Tela zatočenika su pokopana na tom mestu. Tokom septembra 1995. godine, u sklopu operacije ponovnog pokopavanja kako bi se prikrilo ubijanje vezano za Srebrenicu, ova tela su iskopana, prevezena i ponovno pokopana u neke od sekundarnih grobnica na lokalitetu „Čančarski put”.

Tokom juna 1999. godine, iz primarne grobnice grobnice ekshumirani su posmrtni ostaci 341 osobe. Pet sekundarnih grobnica uz Čančarski put dovedeno je u vezu sa primarnom grobnicom u Kozluku. U sekundarnim grobnicama su pronađene na hiljade razbijenih staklenih boca i etiketa iz obližnje fabrike „Vitinka“ u Kozluku, čime je, uz DNK analizu, analizu tla i pronalazak velikog broja poveza za oči i ruke zatočenika, potvrđen identitet žrtava. Sve žrtve pronađene u primarnim i sekundarnim grobnicama imale su na sebi civilnu odeću. Dve žrtve imale su između 8 i 12 godina, a 47 između 13 i 24 godina. Jedna žrtva je pronađena kako još uvek stišće deo grmlja.

„Vitinka” Kozluk

Povezano

Trnovo

Trnovo, mesto južno od Sarajeva, pripadalo je zoni odgovornosti Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS. Pripadnici „Škorpiona“ ubili su šestoricu muškaraca, jednog po jednog, iz automatskih pušaka.

»

Snagovo

U periodu između 14. i 24.7.1995. godine, u selo Snagovo u opštini Zvornik, raspoređen je jedan vod posebne jedinice policije (PJP) Republike Srpske,u čijem je sastavu bilo

»

Nezuk

Grupa od između 500 i 1.000 bosanskih Muslimana iz kolone koja je krenula iz Srebrenice, okupila se u 18.7.1995. godine u mestu Bajkovica, blizu Nezuka.

»

Pilica

Dana 14.7.1995. godine zatočenici iz Bratunca su autobusima odvedeni u Pilicu, selo severno od Zvornika. Grupa od otprilike 500 zatočenika odvedena je u Dom kulture u Pilici,

»

Petkovci

Stotine bosanskih Muslimana koji su bili zatočeni na raznim lokacijama u Bratuncu dovedeno je u popodnevnim časovima 14.7.1995. godine u Školu u Petkovcima. Prilikom ulaska u

»

Orahovac

Dana 13.7.1995. godine, srpski civilni policajci su autobusima doveli zatočenike, bosanske Muslimane, u Školu u Grbavcima, na glavnom putu u centru Orahovca, zaseoka severozapadno od Zvornika.

»