Radonjićko jezero/Liqeni i Radonjiqit

Shaban Balaj, Cufe Krasniqi, Avni Krasniqi

Sanije Balaj

Kosovska Albanka iz Donjeg Streoca/Strellc i Ulët, nije učestvovala u sukobima, vlasnica turističke agencije do  1997. godine, a nakon toga nezaposlena.

Poslednji put je viđena 12.8.1998. godine, kada je pošla u Peć/Pejë da kupi mobilni telefon. Ubio ju je pripadnik OVK Idriz Gashi u Isufovoj dolini („Lugu i Isufit“) hicima iz pištolja. Telo je nađeno 11.9.1998. godine na polju pored kanala Radonjićkog jezera/Liqeni i Radonjiqit. Posmrtni ostaci su identifikovani DNK analizom 2007. godine. Porodica je sahranila na groblju u Donjem Streocu/Strellc i Ulët.

Za ubistvo Sanije Balaj Vrhovni sud Kosova je 2010. godine osudio Idriza Gashija na 14 godina zatvora.

 

Povezano

Miloica Vlahović

Milka Vlahović Srpkinja iz Gornjeg Ratiša/Ratish i Epërm, domaćica. Bračni par Milica i Miloš Radunović su sa komšijom Slobodanom Radoševićem 21.4.1998. godine došli  kod Vlahovića

»

Rade Repić

Rade Popadić Srbin iz Šapca, komandir voda PJP MUP-a RS. Poslednji put je viđen 23. ili 24.5.1998. godine, kada je sa kolegom Nikolom Jovanovićem krenuo

»

Momčilo Antić

Ilija Antić Srbin iz Loćana/Lloçan. Živeo je sa sinom Momčilom i njegovom porodicom do 20.4.1998. godine kada su se oni odselili u Peć/Pejë, a Ilija

»

Svedok 19

,,Sestra S” Kosovska Albanka, 23 ili 24 godine. Pripadnici OVK su je sredinom aprila 1998. godine kao najstariju u porodici odveli iz kuće i prisilno

»

Svedok 65

Kujtim Imeraj Rom iz Palja Barde/Palabardhë, nezaposlen, nije učestvovao u sukobima. Grupa naoružanih ljudi ga je oko podneva 4.7.1998. godine presrela na ulici dok je

»

Svedokinja 52, Sadri Selca

Zenun Gashi Rom iz Kosurića/Kosuriq, penzionisani policajac, nije učestvovao u sukobima. Poslednji put je viđen 1.8.1998. godine, kada su ga pripadnici OVK  odveli  iz kuće

»