Liqeni i Radonjiqit/Radonjićko jezero

Shaban Balaj, Cufe Krasniqi, Avni Krasniqi

Sanije Balaj

Shqiptare e Kosovës nga Strellci i Ulët/Donji Streoc, nuk ka marrë pjesë në konflikte, pronare e agjencisë turistike deri në vitin 1997, kurse pas kësaj kohe e papunë.

Për herë të fundit është parë në datën 12.8.1998, kur ka shkuar në Pejë/Peć për ta blerë një telefon mobil. E ka vrarë pjesëtari i UÇK-së, Idriz Gashi te Lugu i Isufit/Isufova dolina me të shtëna nga revolja. Trupi është gjetur në datën 11.9.1998 në fushë pranë kanalit të Liqenit të Radoniqit/ Radonjićko jezero. Mbetjet e saj mortore janë identifikuar me anë të analizës së ADN-së në vitin 2007. Familja e ka varrosur në varreza në Strellc të Ulët/ Donji Streoc.

 

I lidhur

Miloica Vlahović

Milka Vllahoviq/Milka Vlahović Serbe nga Ratishi i Epërm/ Gornji Ratiš, amvise. Çifti martesor Milica dhe Millosh Raduloviq/Milica i Miloš Radunović me fqinjin Sllobodan Radosheviqin/Slobodan Radošević,

»

Rade Repić

Rade Popadiq/Rade Popadić Serb nga Shapci/Šapac, komandant i Njësive të Posaçme të Policisë (NjPP) të MPB-së së Republikës së Serbisë. Për herë të fundit është

»

Momčilo Antić

Ilija Antiq/Ilija Antić Serb nga Lloçani/Loćan. Ka jetuar me djalin Momqillën/Momčilo dhe familjen e tij deri në datën 20.4.1998, kur ata janë zhvendosur në Pejë/Peć,

»

Dëshmitarit 19

,,Motra S” Shqiptare e Kosovës, 23 ose 24 vjeçare. Pjesëtarët e UÇK-së nga mesi i muajit prill të vitit 1998, si më të moshuarën në

»

Dëshmitar 65

Kujtim Imeraj Romë nga Palabardhi/Palja Barde, i papunë, nuk ka marrë pjesë në konflikte. Një grup i njerëzve të armatosur rreth pasdites së datës 4.7.1998

»

Dëshmitarja 52, Sadri Selca

Zenun Gashi Romë nga Kosuriqi/Kosurić, polic i pensionuar, nuk ka marrë pjesë në konflikte. Herën e fundit është parë në datën 1.8.1998, kur pjesëtarët e

»