Štab OVK u Jablanici/Jabllanicë

Svedok 3, Svedok 6, Ded Krasniqi, Qerim Kuqi, Rrustem Tetaj

Skender Kuqi

Kosovski Albanac, vlasnik radnje u selu Zahać/Zahaq. Uhapsili su ga pripadnici OVK 11. 7.1998. godine, u njegovoj radnji, u prisustvu rođaka Qerima Kuqija i odveli u zatvor OVK u Jablanici/Jabllanicë gde je tri dana bio premlaćivan, i u teškom stanju ostavljen pred vratima bolnice OVK u selu Rznić/Irzniq, u kojoj je ubrzo preminuo.

U ponovljenom postupku Veće MKSJ je zaključilo da je smrt Skendera Kuqija izazvana povredama nanetim premlaćivanjem dok je bio u zatvoru OVK.

 

Pal Krasniqi

Kosovski Albanac iz Peći/Pejë, zemljoradnik. Bio je zatočen od 11.7. najmanje do 25.7.1998. godine. Njegovo telo je nađeno 11.9.1998. godine uz betonski zid kanala Radonjićkog jezera/Liqeni i Radonjiqit. Identitet posmrtnih ostataka je utvrđen DNK analizom. Obdukcijom koju su 5.12.2003. godine obavili eksperti Kancelarije UNMIK-a za nestala lica i sudsku medicinu (OMPF) utvrđeno je da su uzrok smrti višestruke strelne rane.

U ponovljenom postupku Veće MKTJ je konstatovalo da nema dokaza šta se s Krasniqijem dogodilo nakon što je poslednji put viđen u zatvoru OVK te je zaključilo da je mogao biti ubijen dok se nalazio u zatočenju OVK, ali je to samo mogućnost i da optužba za ubistvo Pal Kraniqija nije dokazana.

 

Povezano

Džemal Ovnović

Bosanski Musliman, pripadnik Armije BiH. Tokom aprila 1993. godine bio je zatočen u Školi u Sovićima. Kasnije istog meseca je autobusom prebačen u Zatvor u

»

Nihad Kovač

Izjava data MKTJ 12.3.1999. godine. Bosanski Musliman iz Sovića. Imao je 13 godina kada je HVO napao selo Soviće 17.4.1993. godine. Istog dana se zajedno

»

Škola u Sovićima

U periodu od 17. 4. do 4. ili 5.5.1993. godine HVO je koristio Školu u selu Sovići u opštini Jablanica kao mesto zatočenja za muslimanske

»

Svedok 6

Nenad Remištar Srbin, saobraćajni policajac u Đakovici/Gjakovë. Pripadnici OVK su ga oteli 13.6.1998. godine na putu Đakovica/Gjakovë – Priština/Prishtinë, dok je automobilom išao na posao.

»