Rogatica

Svedokinja S-2

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 11. 5. 2018. godine.

Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Srpske snage su napale njeno selo u ranim jutranjim satima 2. 8. 1992. godine. Vojska je opkolila kuće, a potom su žene i decu odvojili na jednu livadu.

***

„[…] „S-2“ je potom navela i da je vrlo brzo došla naredba da se žena i djeca vode u selo Dobrašinu. Na putu do sela Dobrašina, kolonu sa ženama i djecom, […], pratila su dva vojnika koji su išli ispred njih.

***

„S-2“ je navela da su u selo Dobrašina došli nekad oko podne te da je jedan od ove dvojice vojnika otvorio vrata kuće, za koju je ona tek kasnije saznala da pripada čovjeku koji je živio u inostranstvu, Begi Grabovici.

***

Prisjećajući se dešavanja iz noći 02/03. avgust 1992. godine, oštećena „S-2“ je navela da je u prostoriju u kojoj je ona bila smještena sa svojom djecom ušla jedna žena i pozvala je da izađe rekavši da je zovu vojnici i da treba da ide u štab, da joj je muž ranjen i da traži da je vidi. Dalje navodi da je po izlasku u hodnik zatekla jednog vojnika koji joj govori da krene uz stepenice dok drugi vojnik ide ispred nje i baterijom osvjetljava pravac kretanja. […] „S-2“ navodi da je vojnik koji ju je sačekao na hodniku stariji vojnik i da je on tog dana bio u njihovoj pratnji na putu do kuće Bege Grabovice.

***

[…] „S-2“ navodi da je, nakon što su se popeli na sprat kuće, vojnik koji je išao ispred njih otvorio vrata, a ovaj drugi, koga označava kao starijeg vojnika, i koji je išao iza nje stavio joj je povez preko usta i povukao u sobu a potom naredio da se skine, da bi je potom dva puta silovao. […] „S-2“ dalje navodi da, nakon što je silovana, napuštaju sobu i silaze u hodnik istim putem kojim su i došli […]“

***

Nakon što je vraćena u prizemlje, naređeno joj je da pozove Svedokinju S-1, koju je potom odveo nepoznati mlađi vojnik. Sa ostalim ženama i decom je prebačena u Rogaticu, a zatim u Sarajevo.

Povezano

Uzeir i Sejdalija Ćurevac

Nakon što su srpske snage 3. 6. 1992. godine napale nebranjeno selo Seljani u opštini Rogatica, žene i deca iz sela su odvedene u kuću

»

Svedok KDZ-051

Izjava data Tužilaštvu MKTJ. Bosanski Musliman iz Rogatice. Nakon napada na muslimanska sela u Rogatici početkom juna 1992. godine, srpske snage su mu naredile da

»

Rogatica

Srpske snage otpočele su napade na muslimanska sela u opštini Rogtica početkom marta 1992. godine. Grad Rogatica i okolna sela zauzeti krajem maja, nakon sedmodnevnog

»

Svedokinja S-1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 7. 9. 2018. godine. Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Svedoči da je njeno selo

»

Svedokinja S1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Ikonić Milisav i drugi pred sudom BiH. Bosanska Muslimanka iz Rogatice. Svedoči da su je pripadnici srpskih snaga

»

Svedokinja F. K.

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Planojević Brane pred sudom BiH 16. 2. 2017. godine. Bosanska Muslimanka iz Rogatice. Uhapšena je i dovedena u

»