Rogatica

Srpske snage otpočele su napade na muslimanska sela u opštini Rogtica početkom marta 1992. godine. Grad Rogatica i okolna sela zauzeti krajem maja, nakon sedmodnevnog granatiranja. Veliki broj civila, bosanskih Muslimana, uhapšen je i zatvoren u oko osam zatočeničkih objekata u ovoj opštini.

Jedan broj zatočenika i zatočenica koji su držani u Srednjoj školi „Veljko Vlahović“, „Rasadniku“ i privatnim kućama preživeo je seksualno nasilje.

U srednjoj školi „Veljko Vlahović“ je u periodu od tri i po meseca držano oko 1.100 civila.

Policajci i vojnici koji su čuvali logor gotovo su svake noći iz učionica izvodili žene i devojčice, od kojih su najmlađe imale samo sedam godina, i silovali ih. Udarali bi po zidovima i nasilno otvarali vrata, a potom uperili baterijske lampe u lica zatočenica, govoreći im da ih vode na ispitivanje. Svedok KDZ-051 i ostali zatočenici su mogli da čuju kako odvedene žene i devojke dozivaju upomoć.

Neke žene, poput Svedokinja S1, odvodili su iz škole u privatne stanove u drugim delovima grada, gde su ih silovali i seksualno zlostavljali.

U periodu od maja 1992. do otprilike kraja 1995. godine, u „Rasadniku“ je držano oko 150 zatočenika, od kojih su oko 50 bile žene i deca.

Upravnik „Rasadnika“, Vinko Bojić, zajedno sa drugim vojnicima, učestvovao je u prebijanju, ali i seksualnom nasilju nad zatočenicima i zatočenicama.

Žene su izvodili noću. Bojić bi ih prvo prisiljavao da se svuku i „vrše seksualne radnje“ sa starijim zatočenicima. Nakon toga bi ih odvodio u drugu prostoriju, gde se seksualno nasilje nastavljalo.

U februaru 1993. godine, grupi zatočenika i zatočenica, među kojima je bio i Šerif Hurko, naređeno je da se svuku, plešu i ispred vojnika, bosanskih Srba. Tokom jednog ili dva sata, bosanski vojnici su odvodili gole žene jednu po jednu u drugu prostoriju na po otprilike 20 minuta. Slično se nastavilo i narednih dana. U maju 1993. godine, Svedokinja F.K. je silovana dva puta, pod pretnjom da će joj ubiti supruga i sina.

Nakon napada na selo Kozarde početkom avgusta 1992. godine, srpske snage su zatvorile 36 žena i dece i jednog muškarca u kuću Bega Grabovice u selu Dobrašine. Oni su držani u ovoj kući narednih šest dana. Svake noći, u kuću su ulazile grupe vojnika koji su zastrašivali zatočenice, tako što su im pretili i pucali oko kuće.

Dve zatočenice, Svedokinje S-1 i S-2, seksualno su zlostavljanje tokom zatočeništva.

Povezano

Uzeir i Sejdalija Ćurevac

Nakon što su srpske snage 3. 6. 1992. godine napale nebranjeno selo Seljani u opštini Rogatica, žene i deca iz sela su odvedene u kuću

»

Svedok KDZ-051

Izjava data Tužilaštvu MKTJ. Bosanski Musliman iz Rogatice. Nakon napada na muslimanska sela u Rogatici početkom juna 1992. godine, srpske snage su mu naredile da

»

Svedokinja S-2

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 11. 5. 2018. godine. Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Srpske snage su napale njeno

»

Svedokinja S-1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Perović Nenad pred sudom BiH 7. 9. 2018. godine. Bosanska Muslimanka iz Kozarde. Svedoči da je njeno selo

»

Svedokinja S1

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Ikonić Milisav i drugi pred sudom BiH. Bosanska Muslimanka iz Rogatice. Svedoči da su je pripadnici srpskih snaga

»

Svedokinja F. K.

Svedočila je na zatvorenoj sednici u predmetu Planojević Brane pred sudom BiH 16. 2. 2017. godine. Bosanska Muslimanka iz Rogatice. Uhapšena je i dovedena u

»