Tenja

Tokom 1991. godine u mestu Tenja u okolini Osijeka je živelo oko 7.000 stanovnika od kojih su većinu činili Srbi. Zbog rasta tenzija zmeđu Srba i Hrvata, došlo je do teritorijalne podele mesta, tako da su Srbi većinom živeli u Staroj Tenji, a Hrvati u Novoj Tenji.

Oružani sukobi su se iz Borovog sela proširili na Tenju 29. 6. 1991. godine. U jesen 1991. godine, u mestu je uspostavljena srpska vlasti i oformljene su jedinice vojne i civile policije kao i TO Tenja na čijem čelu je bio Jovan Rebrača.

Oružane borbe između pripadnika JNA, TO Tenja i milicije u sastavu TO Tenja sa jedne strane i pripadnika Zbora narodne garde odvijale su se sredinom novembra kod mesta Seleš i Orlovnjak. Snage SAO Krajine su stavile Tenju pod kontrolu u decembru 1991. godine.

U istom vremenskom periodu privedeni su i stariji hrvatski meštani Marija i Marko Knežević, Manda Baović, Franjo Fučeka, Nedeljko, Elizabeta i Andrija Gotovac koji su svi posle kraćeg zadržavanja u kući Perice Ćorića ubijeni.

Nekoliko meseci kasnije, tokom oružanih borbi kod Orlovnjaka ranjen je Marijan Pleteša, pripadnik ZNG. Posle ukazivanja medicinske pomoći, pripadnici TO Tenja, Branko Stjepanović i Radivoj Darko trebalo je da Pleteša odvezu u štab TO u Bobotu. Na pola puta do Bobote, Radivoj Darko je iz vatrenog oružja ubio Marijana Pleteša.

Povezano

Marijan Pleteš

Hrvat iz Huma na Sutli (Hrvatsko Zagorje), pripadnik ZNG. Dana 20. 11. 1991. godine tokom borbi na području sela Orlovnjak ranjen je u koleno. Tada

»

Đuro Kiš

Hrvat iz Tenje, poštar, pripadnik ZNG. Tokom sukoba na području Tenje, 7. 7. 1991. godine, zarobljen je i zatočen u Kino-dvorani „Partizan“. Nedugo po zatvaranju,

»

Marko i Marija Knežević

Hrvati iz Tenje. Tokom 1991. godine živeli su u porodičnoj kući sa sinovima Jozom i Zoranom. U drugoj polovini jula 1991. godine, pripadnici TO SAO

»