Zatočenički objekti u sarajevskim opštinama

Nakon što su srpske vlasti, krajem 1991. godine, proglasile Srpsku autonomnu oblast (SAO) Romanija–Birač, počele su borbe između srpskih i muslimanskih snaga, koje su trajale naredne četiri godine. Sam grad Sarajevo bio je pod opsadom 1.425 dana, od aprila 1992. do kraja 1995. godine.

Početkom 1992. godine, snage bosanskih Srba počele su da postavljaju barikade na strateškim mestima u Sarajevu i okolnim opštinama. Nakon nekoliko nedelja borbenih dejstava, srpske snage zauzele su Grbavicu i počele da hapse bosanske Hrvate i Muslimane.

Oni su držani u više zatočeničkih objekata u sarajevskim opštinama koji su bili pod kontrolom VRS i srpske policije: u Domu kulture i SJB na Palama, „Bunkeru“ i „Planjinoj kući“ u Vogošći, kasarni „Rajlovac“ u Novom gradu, „Kuli“ na Ilidži, Kulturno-sportskom centru u Hadžićima, kasarni „Slaviša Vajner Čiča“ u Novom Sarajevu…

Povezano

Kasarna u Rajlovcu

Dana 22. 2. 1992. godine ili približno tog datuma, u Rajlovcu je osnovana srpska opština koju su činila sela s mešovitim stanovništvom, uključujući većinski muslimansko

»

Ahmed Hido

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 28/29. 2. i 1/3. 3. 1996. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, radnik u fabrici automobila. Po padu sela Svrake 3.

»

Bego Selimović

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 21. 6. 1997. godine. Bosanski Musliman iz Gornje Bioče, radnik obezbeđenja. Napad na njegovo selo počeo je 29. 5. 1992. godine.

»

Eset Muračević

Izjava data Tužilaštvu MKTJ 24. 2. 2011. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake, sekretar mesne zajednice. Svedoči da su paravojne formacije SDS-a napale Svrake 2.

»

Ferid Ćutura

Svedočio je u predmetu Branko Vlačo pred Sudom BiH 20. 11. 2013. godine. Bosanski Musliman iz sela Svrake. Dana 13. 5. 1992. godine zatvoren je

»