Bratunac

Grad Bratunac, na otprilike pet kilometara od Potočara i deset od Srebrenice nalazio se van granica „zaštićene zone”. Ovo područje je ulazilo u zonu Bratunačke brigade VRS, čiji se štab nalazio u gradu Bratuncu.

Tokom noći 11. na 12.7.1995. godine, kolona muškaraca, bosanskih Muslimana, pokušala je da napusti enklavu Srebrenica i krenula prema Tuzli, probijajući se kroz odbrambene linije VRS na bratunačkom području. Više različitih jedinica snaga bosanskih Srba bilo je raspoređeno na delovima puta Bratunac – Konjević-Polje, sa ciljem da blokira  kretanje kolone .

Snage bosanskih Srba su granatirale kolonu tokom čitave noći i postavljale joj zasede više puta, uključujući onu blizu Kravice. Pripadnici snaga bosanskih Srba su 13.7.1995. godine zarobili velike grupe bosanskih Muslimana iz kolone. Neki su se sami predali, nakon što im je obećano poštovanje Ženevskih konvencija i siguran transfer na teritoriju pod kontrolom Armije BiH.

Muškarci su odvođeni na nekoliko mesta zatočenja, uključujući Livadu u Sandićima i kompleks škole „Vuk Karadžić“. Tokom tog dana, veliki broj zatočenika je odveden na različita mesta u Bratuncu, gde su potom ubijeni. Neka od tih mesta su skladište u Kravici, obala reke Jadar, Cerska dolina i okolina Nove Kasabe.

Povezano