Ahmići

Ahmići su većinski muslimansko selo u opštini Vitez, u kojem su 16.4.1993. godine jedinice HVO-a ubile najmanje 103 bosanska Muslimana.

Mate Boban, predsednik Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i vrhovni zapovednik njenih oružanih snaga, je trupama Armije BiH uputio ultimatum u kojem traži da predaju oružje ili napuste područja opština Mostar i Travnik. Kako do toga nije došlo, u petak 16.4.1993. godine, u 5:30 ujutru, jedinice HVO-a su izvele planiran napad na bosanske Muslimane u Vitezu, Starom Vitezu, Ahmićima, Nadiocima, Šantićima, Pirićima, Donjoj Večeriski i drugim mestima.

Napad na selo Ahmići izveden je sa tri strane i cilj mu je bio da stanovništvo u begu krene na jug, gde bi begunci bili izloženi snajperskoj vatri sa pozicija HVO-a. Vojnici su se u manjim grupama kretali od kuće do kuće, palili i ubijali. U ovoj operaciji učestovalo je stotinjak vojnika. Napad su izvršile jedinica Vojne policije HVO-a, „Džokeri“, i jedinice HVO-a, uključujući Vitešku brigadu.

Ahmići iz vazduha

Muškarci su najčešće ubijani pucnjem iz neposredne blizine. Vojnici HVO-a su odvajali muškarce od njihovih porodica, a zatim ih ubijali. Izdvojili su Abdulaha Ahmića i njegovog oca u dvorište iza porodične kuće i obojici pucali u glavu. Abdulah Ahmić je tada ranjen, dok je njegov otac ubijen. Vojnici HVO-a su izdvojili i ubili muževe i sinove Nure Pezer i Fatime Ahmić. Ubijane su i skoro cele porodice, pa je tako Adnan Zec izgubio oca, majku i dve sestre, dok je Elvir Ahmić izgubio majku i brata.

Vojnici HVO-a su palili muslimanske kuće, pa su neka tela pronađena u ugljenisanom stanju i u položajima iz kojih se može zaključiti da su bili živi spaljeni. Među žrtvama je bilo mnogo žena i dece. Britanski bataljon UNPROFOR-a, koji je nalazio, a zatim prevozio tela i posmrtne ostatke žrtava, u izveštaju navodi da je od 89 tela dovezenih iz sela većina pripadala starijim osobama, ženama, deci i novorođenčadi.

Spaljena kuća Sakiba Ahmića

Među ubijenima bile su 32 žene i jedanaest dečaka i devojčica mlađih od 18 godina. Prema izvešaju Posmatračke misije Evropske zajednice u napadu na Ahmiće ubijene su najmanje 103 osobe, dok je prema izveštaju Centra za ljudska prava u Zenici tokom napada spaljeno 180 od 200 muslimanskih kuća.

Najveći broj žrtava je pokopan u masovnoj grobnici u Vitezu 28.4.1993. godine. Tom prilikom su pokopani posmrtni ostaci tri Hrvata i 96 Muslimana. Od 96 tela Muslimana, dva su bila u maskirnim uniformama, dok su ostali bili civili.

U maju 1993. godine UNPROFOR je dovezao još posmrtnih ostataka osoba sa liste poginulih, među kojima su bili sedmogodišnji Naser Ahmić, Elvis Ahmić, Edina Ahmić i tromesečna beba Sejo Ahmić. Posmrtni ostaci ubijenih tokom napada na Ahmiće su osim u masovnoj grobnici na Šehidskom mezarju u Vitezu sahranjivani i u Ahmićima, Pirićima, Počulici i drugim mestima.

Povezano

Elvir Ahmić

Mineta Ahmić-Hodžić, Semir Ahmić Bosanski Muslimani iz Ahmića, majka i sin. Dana 16.4.1993. godine, Semir je preminuo od eksplozije bombe dok je Mineta preminula usled

»

Adnan Zec

Sabahudin, Hajrija i Alisa Zec Bosanski Muslimani iz Ahmića. Sabahudin Zec, suprug Hajrije i otac Alise Zec, bio je pripadnik TO BiH i učestvovao je

»

Fatima Ahmić

Hašim Ahmić Bosanski Musliman iz Pirića, penzionisani radnik Željezare u Zenici. Pripadnik TO BiH i lokalne straže u Ahmićima u aprilu 1993. godine. Vojnici HVO-a

»

Nura Pezer

Šefik Pezer Bosanski Musliman iz Ahmića, mašinski tehničar u Rudarsko-metalurškom kombinatu „Zenica“ i pripadnik TO BiH. Vojnici HVO-a su ga ubili 16.4.1993. godine u Šantićima.

»

Abdulah Ahmić

Muris Ahmić Bosanski Musliman iz Ahmića, rudarski inženjer. Ubijen je 16.4.1993. godine, kada su vojnici HVO-a pucali na njegovu kuću. Sahranjen je na Šehidskom mezarju

»