Ahmići

Nura Pezer

Šefik Pezer

Bosanski Musliman iz Ahmića, mašinski tehničar u Rudarsko-metalurškom kombinatu „Zenica“ i pripadnik TO BiH. Vojnici HVO-a su ga ubili 16.4.1993. godine u Šantićima. Sahranjen je u Vitezu na Šehidskom mezarju.

Ahmed Pezer

Bosanski Musliman iz Ahmića , radnik u preduzeću „Šumarija“ u Vitezu. Pripadnik TO BiH. Vojnici HVO-s su ga ubili 16.4.1993. godine u Šantićima. Sahranjen je u Vitezu na Šehidskom mezarju.

Povezano

Elvir Ahmić

Mineta Ahmić-Hodžić, Semir Ahmić Bosanski Muslimani iz Ahmića, majka i sin. Dana 16.4.1993. godine, Semir je preminuo od eksplozije bombe dok je Mineta preminula usled

»

Adnan Zec

Sabahudin, Hajrija i Alisa Zec Bosanski Muslimani iz Ahmića. Sabahudin Zec, suprug Hajrije i otac Alise Zec, bio je pripadnik TO BiH i učestvovao je

»

Fatima Ahmić

Hašim Ahmić Bosanski Musliman iz Pirića, penzionisani radnik Željezare u Zenici. Pripadnik TO BiH i lokalne straže u Ahmićima u aprilu 1993. godine. Vojnici HVO-a

»

Abdulah Ahmić

Muris Ahmić Bosanski Musliman iz Ahmića, rudarski inženjer. Ubijen je 16.4.1993. godine, kada su vojnici HVO-a pucali na njegovu kuću. Sahranjen je na Šehidskom mezarju

»

Ahmići

Napad na selo Ahmići izveden je sa tri strane i cilj mu je bio da stanovništvo u begu krene na jug, gde bi begunci bili

»