Ahmići

Fatima Ahmić

Hašim Ahmić

Bosanski Musliman iz Pirića, penzionisani radnik Željezare u Zenici. Pripadnik TO BiH i lokalne straže u Ahmićima u aprilu 1993. godine. Vojnici HVO-a su ga ubili 17.4.1993. godine iz vatrenog oružja u selu Pirići. Sahranjen je u Vitezu na Šehidskom mezarju.

Fahrudin Ahmić

Bosanski Musliman iz Pirića, upravnik u preduzeću „Slobodan Princip Seljo“ i muzičar. Pripadnik TO BiH. Vojnici HVO-a su ga ubili u dvorištu njegove kuće u selu Šantići 16.4.1993. godine. Sahranjen je u Vitezu na Šehidskom mezarju.

Munib Heleg

Bosanski Musliman iz Putiša. Vojnici HVO-a su ga 17.4.1993. godine ubili iz vatrenog oružja u selu Šantići. Sahranjen je u selu Putiš, opštna Busovača.

Zenur Ramić

Bosanski Musliman iz Zenice, grafički tehničar u „Domu Štampe“ u Zenici. Vojnici HVO-a su ga 17.4.1993. godine ubili iz vatrenog oružja u selu Šantići. Sahranjen je u Vitezu na Šehidskom mezarju.

Amir Ahmić

Bosanski Musliman iz Šnatića, učenik. Tokom napada na Ahmiće imao je 15 godina. Vojnici HVO-a su ga 17.4.1993. godine ubili iz vatrenog oružja u selu Šantići. Sahranjen je u Vitezu na Šehidskom mezarju.

Povezano

Elvir Ahmić

Mineta Ahmić-Hodžić, Semir Ahmić Bosanski Muslimani iz Ahmića, majka i sin. Dana 16.4.1993. godine, Semir je preminuo od eksplozije bombe dok je Mineta preminula usled

»

Adnan Zec

Sabahudin, Hajrija i Alisa Zec Bosanski Muslimani iz Ahmića. Sabahudin Zec, suprug Hajrije i otac Alise Zec, bio je pripadnik TO BiH i učestvovao je

»

Nura Pezer

Šefik Pezer Bosanski Musliman iz Ahmića, mašinski tehničar u Rudarsko-metalurškom kombinatu „Zenica“ i pripadnik TO BiH. Vojnici HVO-a su ga ubili 16.4.1993. godine u Šantićima.

»

Abdulah Ahmić

Muris Ahmić Bosanski Musliman iz Ahmića, rudarski inženjer. Ubijen je 16.4.1993. godine, kada su vojnici HVO-a pucali na njegovu kuću. Sahranjen je na Šehidskom mezarju

»

Ahmići

Napad na selo Ahmići izveden je sa tri strane i cilj mu je bio da stanovništvo u begu krene na jug, gde bi begunci bili

»