Bijeljina

Srpske snage, koje su uključivale „Arkanove tigrove“, lokalnu paravojnu jedinicu povezanu sa Srpskom radikalnom strankom (SRS) kojom je komandovao Mirko Blagojević, jedinicu Ljubiše Savića Mauzera, lokalnu TO, policiju, JNA i lokalne Srbe, preuzele su vlast u Bijeljini 1.4.1992. godine.

Nakon uspostavljanja srpske vlasti, paravojne jedinice su ubile više od 40 Muslimana, civila, građana Bijeljine. Arkanovci su pljačkali, oduzimali novac i zlato, i uništavali imovinu Muslimana, posebno onih koji su bili povezani sa SDA.

Pripadnici „Arkanovih tigrova“ u džamiji u Bijeljini

Dana 14.6.1992. godine, u kafiću „Tref“, meštanin Danilo Spasojević je pripadnicima dobrovoljačke jedinice iz Srbije rekao da u gradu živi muslimanski ekstremista Ramo Avdić, koji nabavlja oružje za Muslimanske snage. Spasojević je potom, sa Miodragom Živkovićem, Alenom Ristićem, Zoranom Đurđevićem i Draganom Jovićem, otišao do Avdovićeve kuće.

Po ulasku u kuću, oduzeli su porodici Avdić nakit i novac. Potom su u prisustvu Rame, Fate, Nedžada i maloletnog Hurema, primorali Hajriju i Nizama Avdić da skinu svu odeću sa sebe. One su odvedene u susednu sobu i hodnik, gde su naizmenično silovane. Za to vreme, Dragan Jović je ubio Nuzeminog oca, Ramu.

Hajrija i Nizama su potom izvedene u dvorište, gde je Hajrija ponovo silovana. I dalje gole i bose, dve žene su naterane da hodaju kroz grad, dok vojnici nisu ukrali kola njihove komšinice. Ovim kolima su su krenuli u pravca Brčkog, zaustavivši se u mestu Ljeljenča. Tamo su ove dve žene ponovo silovane. Potom su ostavljene na putu,  dok su se pripadnici ove jedince odvezli u nepoznatom pravcu.

Nizama Avdić je otišla u obližnju kuću gde je živeo njihov porodični prijatelj, i pozvala pomoć.

Povezano

Logor „Batković“

Bosanski Musliman Mehmed Hodžić iz sela Šatorovići u opštini Rogatica je tokom leta 1992. godine bio zatočenik logora „Batković”, zatočeničkog objekata za bosanske Muslimane i

»

Fata Avdić

Svedočila je u predmetu Dragan Jović i dr. pred Višim sudom u Beogradu 17. 10. 2011. godine. Bosanska Muslimanka iz Bijeljine, domaćica. Grupa naoružanih u

»

Hurem Avdić

Svedočio je u predmetu Jović Dragan i dr. pred Višim sudom u Beogradu 17. 10. 2011. godine. Bosanski Musliman iz Bijeljine. Imao je 13 godina

»

Bijeljina

Srpske snage, koje su uključivale „Arkanove tigrove“, jednu lokalnu paravojnu jedinicu povezanu sa Srpskom radikalnom strankom (SRS), kojom je komandovao Mirko Blagojević,  lokalnu TO, policiju,

»

Nizama Franc

Svedočila je u predmetu „Jović Dragan i dr.” pred Višim sudom u Beogradu 107.10.2011. godine   Bosanska Muslimanka iz Bijeljine, radnica u dečijem vrtiću. Svedoči

»

Fata Avdić

Svedočila je u predmetu „Dragan Jović i dr.” pred Višim sudom u Beogradu 17.10.2011. godine   Bosanska Muslimanka iz Bijeljine, domaćica. Svedoči da su pripadnici

»