Logor „Batković“

Bosanski Musliman Mehmed Hodžić iz sela Šatorovići u opštini Rogatica je tokom leta 1992. godine bio zatočenik logora „Batković“,  zatočeničkog objekata za bosanske Muslimane i Hrvate koji su 17. 6. 1992. godine, u hangarima poljoprivrednog preduzeća 12 kilometara od Bijeljine, formirale vlasti Republike Srpske.

Dana 3. 8. 1992. godine vojnici VRS su ušli u šator u kojem je držan Mehmed Hodžić, prišli mu i počeli da ga tuku, govoreći mu da je možda tokom Drugog svetskog rata bio „ustaša“. Mehmed je od posledica premlaćivanja preminuo. Njegovo telo je izneseno iz logora zajedno sa telom još jednog starijeg zatočenika koji je zajedno sa njim pretučen. Od tada mu se gubi svaki trag. Posmrtni ostaci Mehmeda Hodžića nisu pronađeni do kraja 2021. godine.

 

Povezano

Fata Avdić

Svedočila je u predmetu Dragan Jović i dr. pred Višim sudom u Beogradu 17. 10. 2011. godine. Bosanska Muslimanka iz Bijeljine, domaćica. Grupa naoružanih u

»

Hurem Avdić

Svedočio je u predmetu Jović Dragan i dr. pred Višim sudom u Beogradu 17. 10. 2011. godine. Bosanski Musliman iz Bijeljine. Imao je 13 godina

»

Bijeljina

Srpske snage, koje su uključivale „Arkanove tigrove“, jednu lokalnu paravojnu jedinicu povezanu sa Srpskom radikalnom strankom (SRS), kojom je komandovao Mirko Blagojević,  lokalnu TO, policiju,

»

Abdulah Bubica Buljubašić

Bosanski Musliman iz Zvornika, vozač generalnog direktora fabrike „Glinica“, Jefte Subotića. Otprilike 11.5.1992. godine, dvojica pripadnika srpskih snaga su ga uhapsila kod zgrade opštine i

»

Nizama Franc

Svedočila je u predmetu „Jović Dragan i dr.” pred Višim sudom u Beogradu 107.10.2011. godine   Bosanska Muslimanka iz Bijeljine, radnica u dečijem vrtiću. Svedoči

»